Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Invex

Invex-computer 1998 (II.)

Ji?í Luká? - Invex - 15. 10. 1998 - 10156 přečtení

Úderem dvanácté hodiny se p?evrátily p?esýpací hodiny a za?aly odpo?ítávat první sekundy z nového dne. Ten osudný den byl a jest nám jako ?TVRTEK znám! (Autor: No p?ece já!)

Ano. Je to pravda. Od dne?ka nastává v na?em, ale i va?em Super sv?t? mali?ká zm?na. A sice na místo pond?lního, st?ede?ního a páte?ního úvodníku, budou vycházet pouze dva úvodníky, a to v pond?lí a ve ?tvrtek. K této ne moc populární zm?n? jsem se odhodlal po zji?t?ní, ?e jsem jako autor Super sv?ta a? moc pracovn? zatí?en a nestíhám tak i n?které ze svých v?edných povinností. Ale nezoufejte, já se vynasna?ím a snad jejich délku o n?co prodlou?ím, abyste o nic nep?i?li. To? asi v?e k této ji? v pond?lí avízované zm?n?.

V dal?í ?ásti na?e ?tvrte?ního úvodníku bych vám rád dopov?d?l své invexové vypráv?ní. Tak tedy. V minulém dílu jsem vás ji? seznámil: s novými trendy, které ovládali celý Invex, s nad?ením, se kterým jsem pozoroval a hlavn? naslouchal u prezentací n?kterých firem a na konce i s podmínkami, které na leto?ním Invexu vládly.

Mému bystrému zraku ani letos neunikla p?ítomnost velkého mno?ství anket a sout??í o nejr?zn?j?í ceny. Nejdra??í cenou, kterou jsem zaregistroval byl notebook, jen? jste mohli vyhrát u stánku firmy THOSHIBA. Losování probíhalo v?dy v 16.00 h (krom? pátku, kdy bylo p?esunuto na 14.00 h). Bohu?el jsem zase nic nevyhrál!

K dal?í ji? tradi?ní v?ci, která snad stojí za zmínku, je mo?nost zakoupení si práv? aktuálních kni?ních titul? od na?ich význa?ných vydavatelství. Tato skute?nost byla na leto?ním Invexu je?t? umocn?na p?ítomností velkého mno?ství kni?ních stánk?. Tyto stánky a stáne?ky jste mohli objevit snad v ka?dém pavilonu. Paradoxem je, ?e jsem nesehnal svou p?edem vytipovanou kní?ku. Jedná se o Mistrovství v Delphi 3 od vydavatelství Computer Press. A?koli vydání této knihy bylo p?edem avizováno na dny konání Invexu a byl slíben prodej této knihy na Invexu, na Invexu se tato kní?ka od Computer Press neobjevila, proto?e nebyla je?t? vyti?t?na.

Myslím si, ?e jsem snad ze sebe "vypotil" v?e, co jsem do sebe stihnul na Invexu vst?ebal. Proto jsem se dnes oficiáln? rozhodl pova?ovat Invex za ukon?enou akci! Nemusím snad dodávat, ?e poku? si je?t? na n?co vzpomenu, tak o tom napí?u.

Nedávno jsme byly sv?dky reklamní kampan? na nový ?asopis FAKTA X, v jejím? pr?b?hu jsme byli upozor?ováni i na existenci domovské stránky tohoto ?asopisu. Ale po zadání avízované adresy do na?eho "brouzda?e" se nám vrátila pouze stránka, která nám nazna?ovala, ?e je stránka sice registrovaná, ale zatím daty nezapln?ná. Nevím pro?, ale v?era jsem se rozhodl zjistit, zda stále trvá tento nep?ízniví stav! A ejhle! Ony reklamované domovské stránky jsou ji? na svém míst?.

P?eji p?íjemnou pohodu v nastávajícím víkendu ...


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.