Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Invex

Invex-computer 1998 (I.)

Ji?í Luká? - Invex - 12. 10. 1998 - 10277 přečtení

Mo?ná chaotický, usp?chaný, ale hlavn? invexový týdne je kone?n? za námi! Dovolte mi tedy, abych se trochu poohlédl a pokusil se, shrnout to davové ?ílenství do n?kolika málo ?ádk?.

Leto?ní veletrh Invex-computer '98 jsem nav?tívil 6. ?íjna, ?i-li v odborných a tiskových dnech s nad?jí v du?i, ?e se mi to vyplatí. Cena vstupného toti? v t?chto specifických dnech byla po?adatelem stanovena na K? 450,--. No, myslím, ?e se mi to vyplatilo, proto?e zde bylo p?eci o poznání mén? lidí, ne? v b??ných veletr?ních dnech. Poznámka: M?j kamarád, který letos nav?tívil Invex poprvé, a to v on?ch vý?e zmín?ných b??ných veletr?ních dnech, mi tvrdil, ?e se v n?kterých pavilonech nedalo ani dýchat. Jako p?íklad uvedl "p?ecpanou" Game hall. Já tomu rozhodn? v??ím, jeliko? mám jisté zku?enosti z minulých ro?níku Invexu.

Svou pozornost jsem se letos rozhodl darovat nep?etr?itému maratónu p?edná?ek, který probíhal ve stáncích v?ech významn?j?ích firem. Já jsem osobn? nav?tívil Borland (Inpris), Sybase, Microsoft, 3Com, prezenta?ní místnost Internet hall, atd. Mo?ností bylo hodn?. Proto?e krom? Internetu je mým dal?ím koní?kem programování v Delphi, strávil jsem nejvíce ?asu poslechem p?edná?ek odborných pracovník? firmy Borland. Musím se p?iznat, ?e jsem byl jako fanda Delphi "absolutn? unesen". Vyslechl jsem p?edná?ku o novinkách v Delphi 4 a PowerJ 2, o programování aplikací pro web, ....

A mé hodnocení: Firma Borland (te? ji? Inpris) ví, co chce u?ivatel jejich produkt? na akci tohoto druhu sly?e a jak p?ilákat nové zájemce o její produkty. Zkrátka a dob?e moderní firma, která se doká?e p?izp?sobit v?em novým po?adavk?m.

Nejv?t?í hity: Mezi nejv?t?í hity leto?ního Invexu bezesporu pat?ily: Internet, ploché monitory, jimi? se chlubilo mnoho vystavovatel?, celopodniková ?e?ení zalo?ená na r?zných technologiích a v neposlední ?ad? multimédia - DVD a spol. Pokud jsem na n?co zapomn?l, tak se omlouvám, ale bylo toho opravdu hodn?.

V Internet hall jste mohli objevit zastoupení n?kterých ?eských i-periodik - nap?. iDNES, ?eské noviny, Sv?t namodro, atd., vyhledávací slu?by - nap?. Seznam, nebo i tzv. freemail slu?bu v podání POST.CZ.

B?hem Invexu jsem se stihl i podívat na n?kolik málo minut video film? v podání DVD disk?. Musím uznat, ?e v?echny mnou shlédnuté ukázky byly velmi obrazov? i zvukov? kvalitní. Jen jestli to taky nebylo ?áste?n? zp?sobeno t?mi "nadupanými stroji", které ty DVD disky p?ehrávaly, proto?e takový digitáln? lad?ný 21" monitor doká?e s obrazem po?ádn? zakouzlit!

Proto?e jsem se ji? hodn? rozpovídal, rad?i to utnu. M?jte se fajn a p?eji hodn? úsp?ch? v novém týdnu.

P.S.: Málem bych zapomn?l! P?í?tí úvodník ji? nebude st?ede?ní, ale ?tvrte?ní. P?í?t? v?e vysv?tlím!


[Akt. známka: 0,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.