Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

HTML Helpík

Formulá?

Ji?í Luká? - HTML Helpík - 09. 09. 1998 - 13490 přečtení

Tvorba formulá?? ji? pat?í k pom?rn? vysp?lé ?ástí HTML jazyka a zprost?edkovává nám mo?nost v?t?i interakce na u?ivatelské podm?ty.

Vlastní tvorba se skládá z dvou ?ástí:
  1. vytvo?ení interface (vzhledu) va?í stránky,
  2. p?i?azení funkcí a interakcí k jednotlivých ovládacím prvk?m (za pomocí tzv. skript?).

Vytvo?ení interface va?í stránky

Tag INPUT

Syntaxe tagu INPUT:

<INPUT TYPE=type ALIGN=TOP/MIDDLE/BOTTON/LEFT/RIGHT CHECKED MAXLENGTH=délka NAME=jméno SIZE=velikost SRC=url TITLE=text VALUE=hodnota>

TYPE=text/textarea
Hodnota atributu TYPE "text a textarea" pomáhá na?emu prohlí?e?i ur?it jestli bude vstupní textové pole jedno?ádkové nebo více?ádkové. Hodnota "text" platí pro jedno?ádkové pole a hodnota "textarea" zp?ístup?uje více?ádkové pole. Pro více?ádkový vstup je ale lep?í p?ímo pou?ít tagu TEXTAREA, který je pro tuto funkci více vhodný!

SIZE=velikost
Atribut SIZE ur?uje délku textového pole!

MAXLENGHT=délka
Atribut MAXLENGHT vám dává mo?nost ur?it maximální hranici po?tu znak?, které lze do textového pole vepsat. M??e být v?t?í ne? je viditelná velikost pole!

VALUE=hodnota
Atribut VALUE m??e obsahovat p?eddefinovaný zobrazený text!

P?.: <INPUT TYPE=text SIZE=30 MAXLENGHT=40 VALUE=text>

TYPE=password
Atribut TYPE="password" zp?ístup?uje stejné textové polí?ko jako atribut TYPE="text", ale na místo zobrazení skute?ných hodnot vkládaných znak? zobrazuje pouze hv?zdi?ky!

P?.: <INPUT TYPE=password SIZE=10 MAXLENGHT=15>

TYPE=button
Hodnota "button" atributu TYPE vytvá?í jednoduché tla?ítko, které lze stisknout (na stisknutí lze pak ve skriptu navázat dal?í akce).

VALUE=hodnota
Atribut VALUE neudává pouze hodnotu textové informace zobrazené na tla?ítku, ale i ?í?ku.

P?.: <INPUT TYPE=button VALUE="   Odeslat   ">

TYPE=checkbox
Atribut TYPE=checkbox umo??uje zobrazit zatrhávací polí?ko.

CHECKED
Atribut CHECKED zobrazí u? implicitn? zatr?ené polí?ko!

P?.: <INPUT TYPE=checkbox CHECKED>

TYPE=radio
Atribut TYPE=radio zp?ístup?je v?em jist? známé p?epína?e "radiobuttons". Tento prvek má stejné vlastnosti jako atribut TYPE=checkbox, ale p?i pou?ití ve skupin?, m??e nabývatat stisknuté podoby jen jeden "radiobutton" (p?epína?)!

NAME=název skupiny
Atribut NAME pou?ijeme k tomu, aby prohlí?e? poznal, ke které skupin? daný p?epína? pat?í! Ka?dé skupin? p?i?a?te n?jakou hodnotu: nap?. písmeno A, B, nebo ?íslice 12, 13, atd.

CHECKED
Atribut CHECKED zobrazí u? implicitn? zatr?ené polí?ko!

P?.: <INPUT TYPE=radio CHECKED NAME="A">?tverec<BR>
<INPUT TYPE=radio NAME="A">Obdélník<BR>

?tverec  
Obdélník

TYPE=image
Atribut TYPE=image zp?ístup?uje obvykle tla?ítko ve tvaru obrázku, který je udán atributem SRC=obrázek. Je stisknutelný!

P?.: <INPUT TYPE=image SRC="image\ikonka_supersvet.gif">

TYPE=reset
Atribut TYPE=reset má stejné vlastnosti jako text, pou?ívá se p?i resetování (vymazávání, nastavení na p?vodní hodnotu) textových polí?ek.

P?.: <INPUT TYPE=reset>

TYPE=submit
Atribut TYPE=submit má stejné vlastnosti jako text, pou?ívá se p?i odesílání vypln?ného formulá?e sm?rem k serveru!

P?.: <INPUT TYPE=submit>


[Akt. známka: 0,60 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 10 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.