Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Betfred Premier League 2006: White vs. Hendry a Doherty vs. Dott

Milan Reinberk - Snooker blog - 14. 11. 2006

Betfred Premier League 2006, Warwick Arts Centre, Coventry
Ji? jen p?tice zápas? nám zbývají do konce základní ?ásti leto?ní snookerové Premier League. Ronnie O'Sullivan spole?n? s Dingem Junhui mají ji? jistá svá místa v play-off, ale je?t? v?ech zbývajících p?t hrá?? má nad?ji na semi-finálovou ú?ast. Zápasy, které se odehrály 9. listopadu v Coventry, byly pro zú?astn?né velice d?le?ité. Vít?zové si dvoubodovým ziskem uchovali pom?rn? slu?nou ?anci na play-off, pora?eným se ?ance výrazn? sní?ily, ale je?t? nejsou ze hry venku. Pokud ale do play-off cht?jí, budou muset ve zbývajících zápasech ukázat to nejlep?í ze svého um?ní.

Premier League

Jimmy White 5:1 Stephen Hendry

Jimmy White po skv?lé h?e porazil nevýrazného Hendryho a udr?el si tak ?ance na play-off Premier League. Whitea v hledi?ti podporoval zástup jeho v?rných stoupenc? a Jimmy jim ud?lal velikou radost, kdy? zvít?zil nad svým mnoholetým rivalem 5:1 a upevnil si tak t?etí místo v tabulce. 44letý White ji? ale dokon?il sérii svých ?esti zápas? v lize a bude muset tedy ?ekat na kone?né dva hrací dny Premier League v Glasgow a Aberdeenu. Poté se teprve dozví, zda skon?í mezi prvními ?ty?mi a zahraje si play-off.

Ve?er za?al pro ?estinásobného finalistu mistrovství sv?ta ?patn?, kdy? Hendry, který vyhrál z t?chhle finálových zápas? ?ty?i, vy?istil st?l s breakem 40 bod? a vyhrál úvodní frame 48:51.

Ale White za?al skv?le druhý frame a jasn? v n?m dominoval. Vyhrál ho krásným breakem 105 bod?, co? je jeho zatím jediný "century break" leto?ní ligy a tedy jeho první bonus 1.000 liber.

Jimmy uhrál pro sebe i t?etí frame. Nahrál zde break 75 bod?, který byl p?ed?asn? ukon?en po chyb? na zelené. Frame tak skon?il padesátibodovým rozdílem 76:26 a Jimmy tedy oto?il vývoj zápasu na 2:1. Nyní mu chyb?l jeden frame k tomu, aby si odvezl minimáln? jeden bod.

Hendry ale nebyl ve své k??i. Tropil tu chybu za chybou a selhal p?i potáp?ní koulí i ve ?tvrtém framu (71:0). To u? bylo tedy jasné, ?e Jimmy vyjde z tohoto zápasu jako p?ekvapivý a jednozna?ný vít?z.

Pátý frame zakon?il Hendry nepotopenou poslední ?ernou a White tak vyu?il nabídnuté ?ance a frame vyhrál 59:45.

Svou reputaci by si rád Hendry napravil alespo? v posledním framu, ale White mu zatrhl v?echny jeho plány a snahy. Nakonec u?t?d?il svému soupe?i porá?ku i v tomto framu, kde zahrál break 40 bod? poté, co Hendry sportovn? a gentlemansky p?iznal faul. "Whirlwind" tento frame vyhrál 76:36 a jasn? i celý zápas.

"Je hezké uhrát takový výsledek. Je?t? jsem stále na?ivu." ?ekl White ve spojitosti s t?etím místem v tabulce.

Co znamená ale tento výsledek pro Hendryho?
Stephen je zatím v tabulce poslední a vypadá to, ?e Skot nyní bude muset porazit Ronnie O'Sullivana i Dinga Junhui. Jen tak bude mít reálné vyhlídky na play-off, které bude ve Wythenshawe Forum 2. a 3. prosince.

Ken Doherty 4:2 Graeme Dott

Ken Doherty, Premier League ?ampión z roku 1996 a 1998, porazil v bitv? o play-off mistra sv?ta Graeme Dotta 4:2. Doherty se p?ed utkáním kr?il na posledním míst? tabulky, tak?e pot?eboval vyhrát, aby si udr?el nad?je na semi-finále.

Tento hrá? z Dublinu m?l v prvním a druhém framu perfektní úvod. Uhrál hned t?i slu?né breaky ?ítající 38, 43 a 65 bod?, co? mu dalo na vedení 2:0.

Poté, co skv?le poklidil st?l a? po r??ovou kouli ve t?etím framu, vedl po vít?zství 59:44 ji? 3:0. Bod m?l tedy ji? v kapse a dokonce se mohlo schylovat k velikému debaklu Graema Dotta.

Dott ale cht?l vydobít ze zápasu alespo? ten jeden bodík, ur?it? by se mu velice hodil, a tak odpov?d?l náb?hy 68 a 88 bod?. Dva framy nedovolil Kenovi uhrát ani bod a po výsledcích 0:90 a 0:95 sní?il na 3:2.

Dohertymu ale na jedni?ku vy?el záv?re?ný frame, ve kterém nasbíral 83 bod? v náb?hu a posunul se na ?tvrté místo tabulky.

"Byla to dobrá hra a jsem ?ťastný, ?e jsem zvít?zil," ?ekl Doherty. "Graeme vyhrál dva skv?lé framy a sní?il na 3:2. Poté to byla jen otázka toho, kdo vstoupí lépe do posledního framu. Na?t?stí jsem to byl já."

Dott m??e stále je?t? pomý?let na semi-finále, ale bude muset vyhrát své dva poslední zápasy proti Steve Davisovi a Ronnie O'Sullivanovi.

P?ístí zápasy Premier League:
16. listopadu 2006
Graeme Dott vs. Steve Davis
Ronnie O'Sullivan vs. Stephen Hendry


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.