Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

World 9-ball Championship 2006: Výsledky Play-off

Milan Reinberk - Snooker blog - 08. 11. 2006

!!! AKTUALIZOVÁNO !!!
Osmého listopadu se na mistrovství sv?ta v devítce rozb?hly nelitostné boje v play-off. My pro Vás máme ji? kompletní výsledky turnaje, který skon?il v ned?li 12.listopadu. O p?ekvapení tu rozhodn? nebylo nouze, jeliko? svou pouť turnajem tu pom?rn? brzy zakon?ili n?kte?í velcí favorité ?ampionátu, jako nap?íklad Francisco Bustamante, Earl Strickland, Johnny Archer, Oliver Ortmann nebo Thorsten Hohmann s Dennisem Orcollem. V posledních kolech play-off se k nim p?ipojili i t?eba Efren Reyes s Marlonem Manalem. Naopak skv?le hrál v play-off Steve Davis, který p?ehrál Fabia Petroniho 10-7 a Jharome Penu 10-8. Nakonec svou pouť ukon?il a? v osmifinále.

World 9-ball Champ

Play-off: Finále

Ronato Alcano - Filipíny

Filipínec Ronato Alcano se stal p?ekvapivým vít?zem Sv?tového ?ampionátu v "devítce", kdy? porazil ve finále favorizovaného Ralfa Souqueta z N?mecka. V úvodních kolech play-off to vypadalo na drtivou p?evahu Filipínc? a hrá?? Chinese Taipei, ale v semifinále ji? byl z ka?dé zem? pouze jeden hrá?. Ronato Alcano a Fu Che-wei, dopln?ní o dvojici Li He-wen z ?íny a Ralf Souquet. Nakonec tento souboj dopadl nejlépe pro Filipíny, kdy? si Ronato odvezl 100.000 dolar? za vít?zství. Ralf Souquet si p?ipsal na své konto 40.000 dolar? za druhé místo.

Ronato Alcano (PHI) 17-11 Ralf Souquet (GER)

Play-off: Semifinále

Ronato Alcano (PHI) 11-8 Li He-wen (CHN)
Ralf Souquet (GER) 11-10 Fu Che-wei (TPE)

Play-off: ?tvrtfinále

Ronato Alcano (PHI) 11-6 Wu Chia-ching (TPE)
Luong Chi Dung (VIE) 7-11 Li He-wen (CHN)
Liu Cheng-chuan (TPE) 8-11 Ralf Souquet (GER)
Rodolfo Luat (PHI) 7-11 Fu Che-wei (TPE)

Play-off: Last 16

Play-off sv?tového ?ampionátu fini?uje a ve druhém kole jsme zaznamenali op?t n?kolik zajímavých výsledk?. Za zmínku stojí to, ?e kone?nou stanicí bylo druhé kolo nap?íklad pro Efrena Reyese a nebo Marlona Manala s Thomasem Engertem. Docela p?ekvapením, ov?em p?íjemným, je pro mne vít?zství Steva Davise v pom?ru 10-8 a Steve si tedy zahraje osmifinále. Doufám, ?e to pro n?j je?t? zdaleka nebude poslední vystoupení, ikdy? Fu Che-wei z Chinese Taipei bude asi tvrdým o?í?kem. Ov?em oproti prvnímu kolu tu po?et hrá?? z této zem? a také z Filipín výrazn? pro?ídl.

Ronato Alcano (PHI) 11-5 Kuo Po-cheng (TPE)
Pat Holtz (SCO) 6-11 Wu Chia-ching (TPE)
Jeff De Luna (PHI) 6-11 Luong Chi Dung (VIE)
Sandor Tot (SCG) 7-11 Li He-wen (CHN)
Tyler Edey (CAN) 6-11 Liu Cheng-chuan (TPE)
Ralf Souquet (GER) 11-4 Konstantin Stepanov (RUS)
David Alcaide (ESP) 10-11 Rodolfo Luat (PHI)
Fu Che-wei (TPE) 11-8 Steve Davis (ENG)

Play-off: Last 32

Tak známe dvojice pro druhé kolo play-off a je zde jedna zajímavá v?c. Polovinu v?ech hrá?? tu tvo?í hrá?i Filipín a Chinese Taipei. Dohromady je jich tu p?esn? ?estnáct, z ka?dé zem? osm. Teprve zbylých 16 hrá?? je rozd?lených mezi ostatní zem?. M??eme o?ekávat souboj Filipíny vs Taipei a nebo nakonec do kone?ného po?adí promluví n?jaká jiná zem?? Uvidíme.

Ronato Alcano (PHI) 10-7 Efren Reyes (PHI)
Kuo Po-cheng (TPE) 10-7 Marlon Manalo (PHI)
Pat Holtz (SCO) 10-6 Kevin Uzzell (ENG)
Wu Chia-ching (TPE) 10-3 Wang Hung-hsiang (TPE)
Lee Kun-fang (TPE) 8-10 Jeff De Luna (PHI)
Vilmos Foldes (HUN) 4-10 Luong Chi Dung (VIE)
Thomas Engert (GER) 6-10 Sandor Tot (SCG)
Li He-wen (CHN) 10-8 Rudy Morta (PHI)
Tyler Edey (CAN) 10-9 Ricky Yang (INO)
Liu Cheng-chuan (TPE) 10-6 Ryu Seong-woo (KOR)
Ralf Souquet (GER) 10-8 Yang Ching-shun (TPE)
Konstantin Stepanov (RUS) 10-7 Marco Tschudi (SUI)
Lee Van Corteza (PHI) 8-10 David Alcaide (ESP)
Rodolfo Luat (PHI) 10-6 Roy Apancho (INO)
Chao Fong-pang (TPE) 8-10 Fu Che-wei (TPE)
Steve Davis (ENG) 10-8 Jharome Pena (PHI)

Play-off: Last 64

Francisco Bustamante (PHI) 7-10 Thomas Engert (GER)
Chao Fong-pang (TPE) 10-5 Ramil Gallego (PHI)
Steve Davis (ENG) 10-7 Fabio Petroni (ITA)
Dennis Orcollo (PHI) 6-10 Efren Reyes (PHI)
Nick van den Berg (NED) 8-10 Jeff De Luna (PHI)
Roberto Gomez (PHI) 1-10 Ronato Alcano (PHI)
Liu Cheng-chuan (TPE) 10-2 Earl Strickland (USA)
Rodolfo Luat (PHI) 10-5 Jeremy Jones (USA)
Lee Van Corteza (PHI) 10-4 Imran Majid (ENG)
Ernesto Dominguez (MEX) 7-10 Vilmos Foldes (HUN)
Louis Condo (AUS) 7-10 Jharome Pena (PHI)
Oliver Ortmann (GER) 6-10 Konstantin Stepanov (RUS)
Marcus Chamat (SWE) 7-10 Fu Che-wei (TPE)
Johnny Archer (USA) 6-10 Yang Ching-shun (TPE)
Joern Kaplan (GER) 7-10 David Alcaide (ESP)
Lu Hsun-chen (TPE) 7-10 Ryu Seong-woo (KOR)
Thorsten Hohmann (GER) 9-10 Tyler Edey (CAN)
Wu Chia-ching (TPE) 10-3 Corey Deuel (USA)
Daryl Peach (ENG) 7-10 Ricky Yang (INO)
Andreas Roschkowsky (GER) 8-10 Roy Apancho (INO)
Marco Tschudi (SUI) 10-8 Huang Kun-chang (TPE)
Li He-wen (CHN) 10-5 Alejandro Carvajal (CHI)
Pat Holtz (SCO) 10-6 Tomoo Takano (JPN)
Hsia Hun-kai (TPE) 3-10 Kuo Po-cheng (TPE)
Charlie Williams (USA) 5-10 Sandor Tot (SCG)
Chang Jung-ling (TPE) 6-10 Kevin Uzzell (ENG)
Markus Juva (FIN) 9-10 Rudy Morta (PHI)
Luong Chi Dung (VIE) 10-7 Nien Rong-chih (TPE)
Vincent Facquet (FRA) 4-10 Lee Kun-fang (TPE)
Ralf Souquet (GER) 10-3 Huidji See (NED)
Marlon Manalo (PHI) 10-5 Chan Keng-kwang (SIN)
Michael Schmidt (GER) 5-10 Wang Hung-hsiang (TPE)


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.