Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Malta Cup 2007: Kvalifikace aneb Koho p?ivítá lednová Malta?

Milan Reinberk - Snooker blog - 07. 11. 2006

Kvalifikace je slovo, které m??e být synonymem úsp?chu ?i neúsp?chu, radosti a smutku. Zvlá?te ve snookeru je slovem, které n?kterým otev?e bránu k mo?nému úsp?chu doko?án, ale n?kterým naopak zav?e pomyslné dve?e p?ed nosem bez mo?nosti nápravy. Kvalifikace v?dy bývá zvlá?tní událostí, kde se hrá?i z ni??ích pater snookerového ?eb?í?ku tvá?í v tvá? utkají o privilegium bojovat s t?mi nejlep?ími o mety nejvy??í. A o to také ?lo i v kvalifikaci na Malta Cup 2007, která se hrála v Pontin's od 31.?íjna.

Malta Cup

78 hrá??, kte?í jsou na ?eb?í?ku od sedmnáctého místa, tedy svedli boje o pouhých ?estnáct míst zaji?ťující ú?ast v hlavním turnaji. Nejvýhodn?j?í pozici m?li samoz?ejm? hrá?i od 17. do 32. místa, kte?í vstoupili do kvalifikace a? v posledním kole a k postupu pot?ebovali jen jeden zápas. Ostatní museli hrát a? ?ty?i zápasy, podle svého ?eb?í?kového postavení. Nejvíce tedy ti, kte?í jsou v ?eb?í?ku na nejni??ích místech.

Kvalifikace se ale neobe?la bez p?ekvapení. N?kte?í hrá?i svými výsledky mile p?ekvapili, ale n?kte?í favorité naopak kvalifikaci nezvládli a na Malt? si nezahrají. Ur?it? nejv?t?ím p?ekvapením je kvalifikace Andrew Higginsona, který pro?el v?emi ?ty?mi zápasy kvalifikace a zahraje si s "The Nuget" Stevem Davisem v prvním kole. Dal?ím ní?e postaveným kvalifikovaným hrá?em je David Roe, oficiální "padesát?estka", který narazí na Petera Ebdona. Naopak smutn? skon?ila kvalifikace nap?íklad pro Alana McManuse, Joe Perryho, ?i dvojici Jamie Cope a Jimmy White.

Andrew Higginson narazil v prvním kole kvalifikace na Jamie Jonese a poradil si s ním hrav? 5:2. Na své cest? poté p?e?el je?t? p?es Shokat Aliho výsledkem 5:0 a popravil i nad?je Jimmyho Whitea výsledkem 5:3. Nakonec se kvalifikoval na úkor Davida Graye t?sným výsledkem 5:4. Tvrdý trénink, zdá se, nese své ovoce a na Higginsona jsem moc zv?dav.

David Roe vstoupil do kvalifikace a? ve druhém kole a na své cest? porazil Mohammeda Shehaba t?sným výsledkem 5:4, Gerarda Greena 5:3 a nakonec p?ekvapiv? i Alana McManuse té? 5:3.

Jen t?sn? se nekvalifikoval Tian Pengfei, který stejn? jako Higginson hrál v?echny ?ty?i kvalifika?ní zápasy, ale podlehl v posledním kole 5:3 Nigelu Bondovi. Tian ale p?edvedl skv?lou p?ipravenost a snad to vyjde p?í?t?.

?ťastným kvalifikantem se stal i Fergal O'Brien, který p?e?el p?es Paula Daviese 5:3 a vy?adil i p?ekvapiv? a ?ťastn? Joe Perryho 5:4.

Z hrá?? mimo sv?tovou "t?icetdvojku" se kvalifikovali i Marcus Campbell, který porazil 5:4 Chrise Norburyho a stejným pom?rem i Marka Selbyho, ?i Ricky Walden, Tom Ford a Michael Judge, který porazil 5:2 Andrew Normana a také Joe Swaila v pom?ru 5:4.

Hrá?i, kte?í se momentáln? nachází oficiáln? mezi 17. a 32. místem, nastoupili do kvalifikace a? v posledním kole. A kdo z nich tedy usp?l? Nigel Bond, Ding Junhui, který porazil Dave Herolda 5:3, Ryan Day, Mark King, Robert Milkins, vy?adiv?í Dominica Dalea 5:2, MarcoFu a Start Bingham, který porazil Jimmy Michie 5:3. Ov?em ne v?ichni byli takto úsp??ní a z druhé top ?estnáctky si na Malt? bohu?el nezahrají nap?. Alan McManus, Joe Perry, Mark Selby, James Wattana, Ian McCulloch, Joe Swail ?i Andy Hicks.

Tony Drago bude jako domácí hrá? hrát své kvalifikace a? t?sn? p?ed turnajem a utká se s Lee Spickem. Vít?z narazí na Johna Parrotta a v cest? bude stát i Michael Holt. Tito ?ty?i si to rozdají o poslední volné místo kvalifikace a postupující vyzve na Malt? "The Rocket" Ronnie O'Sullivana.

Dvojice pro úvodní kolo Malta Cupu 2007:
Ken Doherty vs. Nigel Bond
Steve Davis vs. Andrew Higginson
Steven Maguire vs. Ding Junhui
Peter Ebdon vs. David Roe
Mark Williams vs. Fergal O'Brien
Matthew Stevens vs. Ryan Day
Barry Hawkins vs. Mark King
Ronnie O'Sullivan vs. (Tony Drago, Lee Spick, John Parrott ?i Michael Holt)
Stephen Hendry vs. Robert Milkins
Neil Robertson vs. Marcus Campbell
Alister Carter vs. Rod Lawler
John Higgins vs. Marco Fu
Shaun Murphy vs. Ricky Walden
Stephen Lee vs. Michael Judge
Anthony Hamilton vs. Tom Ford
Graeme Dott vs. Stuart Bingham

Celkové výsledky kvalifikace si m??ete prohlédnout zde.


Související články:
Kvalifikace UK Champ 2006: Judd Trump do druhého kola (15.11.2006)
Vít?zem Swiss Open 2006 se stal Matthew Couch (13.11.2006)
Grand Prix 2006: 13 + 1 zajímavostí turnaje (01.11.2006)
Neil Robertson poprvé vyhrál snookerové Grand Prix 2006 (31.10.2006)
Ronnie O'Sullivan a John Higgins po ?tvrtfinále kon?í (31.10.2006)
Grand Prix 2006: Ronnie O'Sullivan do ?tvrtfinále, Ken Doherty mimo hru (28.10.2006)
Snooker Grand Prix 2006: Základní skupiny A-H (26.10.2006)
Grand Prix 2006: Výsledky kvalifikace aneb kdo postoupil ... (05.10.2006)
Aberdeen a John Higgins se t??í na ?íjnové Royal London Watches Grand Prix 2006 (08.09.2006)
Mark J. Williams porazil Johna Higginse ve finále Pot Black Cup 2006 (05.09.2006)
V zá?í startuje presti?ní Pot Black Cup 2006 ? (24.08.2006)
Finále Northern Ireland Trophy 2006 pro Dinga Junhui, Ronnie O'Sullivan kon?í druhý (24.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ding Junhui porá?í v semifinále Stephena Lee (20.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ronnie O?Sullivan do finále v nevídané podívané (19.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: P?ed branami ?tvrtfinále ... (18.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: "?arod?j" a "Raketa" kouzlí s novou h?lkou ... (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 - Ronnie O'Sullivan vs. Stuart Pettman (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Zápasy prvního kola aneb kdo jde dál ... (15.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 klepe na dve?e ... co p?iná?í? (03.08.2006)
Kalendá? World Snooker Tour sezony 2006/2007 (27.07.2006)
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.