Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Grand Prix 2006: Ronnie O'Sullivan do ?tvrtfinále, Ken Doherty mimo hru

Milan Reinberk - Snooker blog - 28. 10. 2006

The Royal London Watches 2006, Aberdeen Exhibiton Center, Scotland
Vá?nivé, napínavé, strhující a nekompromisní, takové jsou bitvy v ka?dém play-off, v ka?dém sportu, v ka?dém ro?ním období. Bitvy v osmifinále play-off snookerového turnaje Grand Prix 2006 slibují stejné atributy a výkony hrá?? s blí?ícím se vyvrcholením turnaje viditeln? stoupají. Poohlédn?me se tedy za osmifinálovými zápasy a jejich atmosférou.

Grand Prix

Ronnie O'Sullivan 5:2 David Gray

Jasného favorita m?l tento zápas v podob? Ronnie O'Sullivana, který zde v Aberdeen p?edvádí snooker nejvy??í kvality. Ve ?tvrtfinále ho ale bude ?ekat soupe? více ne? dobrý. Neil Robertson. Tím u? tedy dop?edu nazna?uji, ?e dal?ím zá?ezem na jeho tágu se stal David Gray.

Ronnie za?al zápas ve velkém stylu a p?edvedl báje?ný break 136 bod? hned v prvním framu. Dal tak Grayovi tu?it, ?e to bude mít s postupem hodn? nahnuté. Na Ronnieho breaky 30 a 51 bod? ve druhém framu odpov?d?l David náb?hem 32 bod? ve t?etím a stav byl tedy 2:1.

Jakoby ale Grayovo sní?ení O'Sullivana vyprovokovalo a odpov?d?l okam?it? dal?ím stovkovým náb?hem 107 bod? ve ?tvrtém framu. Davidovi se ale op?t poda?ilo sní?it zásluhou break? 32 a 72 bod? na 4:2. Ronnie ale dr?el v?echny trumfy a poslední frame byl op?t koncert pro O'Sullivana. Celkové skore 107:0 po breacích 39 a 67 bod? ho poslalo do ?tvrtfinále.

Alan McManus 5:1 Mark Selby

Alan McManus p?edvádí výborný snooker na leto?ním Grand Prix a je jedním z p?ekvapení turnaje. Svoje kvality ov?em potvrdil i v zápase s Markem Selby, kdy? vyhrál celkem bezkonkuren?n? 5:1.

První frame se mu vyda?il a ujal se vedení 1:0 po breaku 36 bod?. Druhý frame pro sebe dokázal získat Mark Selby výsledkem 51:75, ale to bylo z jeho strany bohu?el v?echno. Skv?lou hrou Alan vybojoval t?etí frame po náb?hu 81 bod? a utkání dovedl a? k postupu do ?tvrtfinále.

Neil Robertson 5:3 Andrew Norman

Na výkony Robertsona v tomto turnaji jsem sám velice nat??en a zatím plní svá o?ekávání na 100%. V zápase s Andrew Normanem byl sice stav 3:3 po ?esti framech, ale sedmý a osmý pro sebe Neil uhrál skv?lou hrou a zaslou?il si postup mezi vyvolenou osmi?ku. Tipuji tohoto skv?lého australana na jednoho z favorit? a jeho kvality mohou vyniknout hned ve ?tvrtfinále, kde narazí na "Raketu" O'Sullivana.

Neil zahrál breaky 36, 33, 56 a 75 bod?. Norman mu zdatn? sekundoval s breaky 44, 44, 59 a 61 bod?.

Joe Perry 5:0 Ken Doherty

Pro Perryho jsou poslední týdny hodn? hektické, jeliko? jeho man?elka Joanne porodila dceru Lexie dva týdny p?ed startem Grand Prix. Joeovi to ale evidentn? velice prosp?lo a jeho chuť do hry je znát.

Perry zabodoval nádhernou hrou a výhrou 5:0 nad bývalým mistrem sv?ta Dohertym a postoupil do ?tvrtfinále. Tam se utká s Jamie Copem, který také bravurn? vyprovodil od stolu Roberta Milkinse.

"Byl jsem vcelku p?ekvapený, kdy? jsem postoupil ze skupiny, proto?e jsem hrál ?patn? v mých prvních dvou zápasech. ?t?stí mi ale p?álo." ?ekl Perry.

"Od té doby jsem byl siln?j?í a siln?j?í a dnes ve?er to byl m?j nejlep?í výkon za poslední dobu. Ovládal jsem se a cítil se jist?." dodal po zápase s Dohertym.

Breaky 47 a 67 bod? byly solidní základ k výh?e v prvních dvou framech a Perry pro sebe uchvátil i t?etí frame, kdy? docílil pot?ebného snookeru a dohrál st?l. Vyhrál bitvu na barevných ve ?tvrtém framu a poté, co zvládl i pátý frame, bylo vymalováno.

Stephen Lee 3:5 Mark King

Favoritem byl v tomto utkání asi spí?e Stephen Lee, ale Mark King cht?l ukázat svou formu na Grand Prix a to se mu beze zbytku povedlo. Mark porazil Leeho 3:5, kdy? se mu povedly i dva stovkové breaky - 106 bod? (2.frame) a 104 body (4.frame). Lee také p?edvedl jeden century break a to 110 bod? ve 2.framu

Jamie Cope 5:0 Robert Milkins

Jamie Cope, kvalifikant ze Stoke, p?edvedl v jaké je form?. Rychle a svi?n? ud?lil lekci Gloucesterskému Robertu Milkinsovi, kterého 21letý hrá? p?ezdívaný "Shotgun", p?eválcoval také 5:0. Cope je samoz?ejm? velice pot??en jeho dosavadním ú?inkováním na turnaji, co? podtrhuje jeho ú?ast ve ?tvrtfinále.

"Hraji lépe a lépe. " ?ekl. "Dnes to bylo rozkouskované utkání, st?l byl rychlej?í ne? jsem zvyklí. Ale vyhecoval jsem se a t??í m? ú?ast v mém prvním turnajovém ?tvrtfinále."

Breaky 36 a 25 bod? si pojistil první frame proti Milkinsovi, který zahrál 44 bod? ve druhém framu, ale nebylo to dost na Copa, který odpov?d?l 50 a 31 body.

Cope, který je ?havým kandidátem na 24,000 liber prémie za zahrání maximálního breaku 147 bod?, ovládl i poslední t?i framy s breaky 73, 49 a 48 bod? a pohodov? vyhrál.

John Higgins 5:4 Matthew Stevens

Fantastické dohrání stolu v rozhodujícím framu proti Matthew Stevensovi poslalo Johna Higginse do ?tvrtfinále Grand prix.

Higgins vyhrál úvodní dva framy po krásných breacích 80 a 106 bod? a získal i dal?í, t?etí frame, jen? znamenal vedení 3:0. Stevens mu ale oplatil útokem s 59 body a zredukoval náskok soupe?e.

Higgins ov?em za?al v pátém framu lépe a po op?tovném vít?zství s náb?hy 54 a 50 bod? vedl 4:1. To mu chyb?l jeden frame k vít?zství a postupu.

Ov?em Stevens na?havil své tágo na nejvy??í teplotu a vyrazil do boje s obrovským nasazením. Jeho skv?lé potáp?ní, korunované breaky 76, 84 a 93 bod?, znamenalo vyrovnání výsledku a Higgins se mohl právem obávat o sv?j postup.

Matthew Stevens m?l za stavu 4:4 a vedení 59:24 v rozhodujícím framu postup tém?? v kapse. Poka?ená jistota ale dala Johnovi ?anci a to bylo to co pot?eboval. "The Wizard of Wishaw" sklidil st?l zp?sobem p?ipomínajícím jeho lo?ské finále proti Ronnie O'Sullivanovi a doslova za vte?inu dvanáct dokázal zvít?zit v rozhodujícím framu.

"Vedl jsem 3:0, ale p?i?el hrozný "kick" a to zm?nilo celé utkání. Trocha ne?istoty a to co jsem nahrál se rozplynulo. Na?t?stí pro m? jsem dostal je?t? ?anci." ?ekl Higgins.

Higgins se potká ve ?tvrtfinále s Ianem McCullochem, který si poradil 5:3 s Ryanem Dayem.

Stevens chválil soupe?e za jeho hru. "Jaké fantastické vyklizení?" ?ekl Stevens. "To je znamení pravého ?ampióna. Já jsem se vrátil dob?e do zápasu ze stavu 4:1 a jsem tím pot??en."

Ian McCulloch 5:3 Ryan Day

I Ian McCulloch prokázal své kvality proti Ryanu Dayovi a vít?zstvím 5:3 si zajistil postup do ?tvrtfinále.

"Já myslím, ?e jsem hrál dob?e. " ?ekl McCulloch. "P?i?el jsem sem s my?lenkou, ?e tento turnaj mohu vyhrát. Moje nejlep?í výkony se zdají být ty p?ed televizní kamerou."


Související články:
Kvalifikace UK Champ 2006: Judd Trump do druhého kola (15.11.2006)
Vít?zem Swiss Open 2006 se stal Matthew Couch (13.11.2006)
Malta Cup 2007: Kvalifikace aneb Koho p?ivítá lednová Malta? (07.11.2006)
Grand Prix 2006: 13 + 1 zajímavostí turnaje (01.11.2006)
Neil Robertson poprvé vyhrál snookerové Grand Prix 2006 (31.10.2006)
Ronnie O'Sullivan a John Higgins po ?tvrtfinále kon?í (31.10.2006)
Snooker Grand Prix 2006: Základní skupiny A-H (26.10.2006)
Grand Prix 2006: Výsledky kvalifikace aneb kdo postoupil ... (05.10.2006)
Aberdeen a John Higgins se t??í na ?íjnové Royal London Watches Grand Prix 2006 (08.09.2006)
Mark J. Williams porazil Johna Higginse ve finále Pot Black Cup 2006 (05.09.2006)
V zá?í startuje presti?ní Pot Black Cup 2006 ? (24.08.2006)
Finále Northern Ireland Trophy 2006 pro Dinga Junhui, Ronnie O'Sullivan kon?í druhý (24.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ding Junhui porá?í v semifinále Stephena Lee (20.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ronnie O?Sullivan do finále v nevídané podívané (19.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: P?ed branami ?tvrtfinále ... (18.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: "?arod?j" a "Raketa" kouzlí s novou h?lkou ... (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 - Ronnie O'Sullivan vs. Stuart Pettman (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Zápasy prvního kola aneb kdo jde dál ... (15.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 klepe na dve?e ... co p?iná?í? (03.08.2006)
Kalendá? World Snooker Tour sezony 2006/2007 (27.07.2006)
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.