Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Betfred Premier League 2006: Davis vs. White a Hendry vs. Doherty

Milan Reinberk - Snooker blog - 24. 10. 2006

Betfred Premier League 2006, Grimsby Auditorium
Steve Davis, Jimmy White, Stephen Hendry a Ken Doherty. Takové bylo hrá?ské slo?ení dvojzápasu Premier League hraného 19.?íjna 2006 v Grimsby Auditoriu. Zajímavou podívanou sliboval zápas snookerových legend Davise a Whitea. Nemén? lákavým ale byl i zápas oficiální jedni?ky Hendryho a provisorní sv?tové jedni?ky Dohertyho.

Premier League

Doherty se letos i loni potkal se slu?nou formou, ale specieln? Hendry malinko pokulhává za výsledky na jaké jsme u n?j zvyklí. Ob?ma se ale v lize moc neda?í. Doherty má dv? prohry ze t?ech zápas? a nutnost výhry je tedy nasnad?. Hendry ve dvou zápasech uhrál pouze remízu a pot?ebuje se nutn? chytit a uhrát n?jaký dobrý výsledek. Ov?em Davis a hlavn? White také nepohrdnou ?ádným bodem do tabulky a tak se poj?me podívat na toto utkání jako první.

Steve Davis 3:3 Jimmy White

Ve vyrovnaném souboji dvou snookerových legend si Steve Davis a Jimmy White rozd?lili body za remízu 3:3.

Jimmy White vyhrál první frame 41:78. Davis nahrál break 41 bod?, ale na Whitea to nesta?ilo a po breaku 55 bod? byl stav 0:1.

Jimmy ale ve druhém framu nepotopil ?ervenu ji? po 24 odehraných bodech. Steve Davis se chopil nabídnuté ?ance a breakem 36 bod? si zajistil dostatek bod? k vít?zství 71:24 a srovnání stavu na 1:1.

Ve t?etím framu "The Whirlwind" White op?t chyboval a po breaku 45 bod? pustil ke stolu Davise. Ov?em po?ekadlo - dvakrát nevstoupí? do stejné ?eky - platilo a Davis tentokrát nabídnuté mo?nosti ujmout se vedení nevyu?il. Po chyb? pustil ke stolu op?t Jimmyho a ten ji? v pohod? uhrál break 38 bod? a zajistil si výhru 16:87 a vedení 1:2.

Perfektní snooker p?edvedli oba hrá?i i ve ?tvrtém framu. Nejprve "The Nuget" Davis vedl 52:39, ale White zahrál skv?lou jistotu, kdy schoval bílou kouli za ?ernou. Davisovi se z této jistoty sice poda?ilo uniknout, ale k vít?zství to nepomohlo. Jimmy White si tedy mohl být jistý alespo? jedním bodem z tohoto zápasu, kdy? vedl ji? 1:3.

Pátý frame si se ?t?stím p?ipsal pro sebe Steve Davis, i kdy? White zde p?edvedl break 32 bod?. Chyby ho ale stály tento frame a tak Davis je?t? m?l nad?ji v posledním framu dosáhnout na d?lbu bod?.

V posledním d?jství Steve nasbíral 62 bodové vedení s breakem 47 bod?, ale minul ?ervenou. Jimmy White nakonec uhrál break 40 bod?, ale pot?eba snookeru na vít?zství byla nad jeho síly. Davis si tak v posledním framu zajistil také jeden bod a remízu 3:3

"Jimmyho hra byla pon?kud tvrd?í ne? moje." ?ekl Davis. White dodal: "St?l byl t??ký a tak bylo obtí?né pohybovat se po n?m s bílou. Pot?ebovali jsme oba vyhrát, ale remíza odpovídá zp?sobu na?í hry."

Stephen Hendry 4:2 Ken Doherty

Stephen Hendry zaznamenal pot?ebné vít?zství v ?estém kole Betfred Premier League 4:2.

Tento výsledek prakticky zatloukl do zem? Dohertyho nad?je na semifinále, jeliko? nyní ztratil t?etí z jeho ?ty? zápas? a vyst?ídá tedy Hendryho na posledním míst? tabulky.

Stephen Hendry otev?el zápas skv?lým breakem 60 bod? a ujal se vedení 1:0 po výsledku 84:0.

K tomuto po?inu p?idal break 49 bod? ve druhém framu, ale pak minul r??ovou. Ji? moc neo?ekávaná p?íle?itost, kdy Hendryho hra vypadala opravdu skv?le, se tedy naskytla Dohertymu. Ne?ťastný karambol ale p?inutil Dohertyho ukon?it ú?inkování u stolu a Hendry ji? poté svého soupe?e ke stolu nepustil.

Nádherná dlouhá ?ervená Dohertyho mohla p?edznamenat slu?ný break ve t?etím framu, ale Ken ho pokazil u? na hubených 21 bodech. Nicmén? Hendry poté nedal ?ervenou a frame byl stále otev?ený. Série jistot ale p?edznamenala Hendryho break 32 bod? a vít?zství 84:27. Stephen m?l tedy ji? jistotu d?lby bod? v tomto zápase a jeden vyhraný frame ze t?í mu mohl zajistit plný bodový zisk.

Doherty v?d?l, ?e dotáhnout zápas k remíze bude obtí?né, ale pokusil se o to. Moc u? jsem v tuto mo?nost nedoufal, ale ve ?tvrtém framu zahrál Ken breaky 30 a 32 bod? a po výh?e 1:80 sní?il na 3:1.

Hendry ale skv?le sehrál pátý frame, kde p?edvedl break 74 bod? a zajistil si plný bodový zisk.

Zápas skon?il nakonec 4:2, kdy? Doherty breakem 48 bod? v posledním d?jství (9:103) sní?il.

Hendry byl ale v tomto utkání lep?ím hrá?em a body si ur?it? zaslou?il.

"Já jsem hrál dob?e a ujal se dobrého vedení." ?ekl Hendry. "Ov?em kdy? Ken vyhrál ?tvrtý frame, v duchu jsem vid?l zápas s Dottem (Hendry vedl 3:0, nakonec byl stav 3:3). Potáp?l jsem ale dob?e ?ervené a ustál to. Standard hry je v této konkurenci vysoký a jsem rád, ?e jsem se dostal zp?t do hry."

Výsledky ostatních odehraných zápas?, tabulku a dal?í informace o Premier league naleznete zde.

P?í?tí zápasy Premier League:
2. listopadu 2006
Graeme Dott vs. Ding Jun-hui
Ronnie O'Sullivan vs. Steve Davis


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.