Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Betfred Premier League 2006: Junhui vs. Doherty a O'Sullivan vs. White

Milan Reinberk - Snooker blog - 13. 10. 2006

Betfred Premier League 2006, The Guildhall, Presto
?ínsko-irský souboj mezi Dingem Junhui a Kenem Dohertym lákal diváky v pátém dvojzápase Premier League v Guildhall v Prestonu 12.?íjna 2006. Utkání mezi mladým vít?zem Northern Ireland Trophy 2006 a provisorní sv?tovou jedni?kou slibovalo skv?lou podívanou a velmi o?ekávaný byl i souboj ve druhém zápase. Tam se st?etli Ronnie O'Sullivan a Jimmy White, který porazil Dinga Junhui 5:1.

Premier League

Já osobn? jsem se na zápas Ronnie vs. Jimmy moc t??il, proto?e jsem byl zv?dav, jestli se kone?n? White chytí po vít?zství z minulého týdne a nebo Ronnie z?stane i nadále nepora?en. Favoritem byl samoz?ejm? "The Rocket" Ronnie O'Sullivan. Ve druhém zápase u? favorit tolik jasný nebyl, jeliko? "?ínský zabiják", jak jsem si Dinga soukromn? nazval, prokázal ji? mnohokrát, ?e je schopen porazit kohokoli a také v praxi byl tento zápas o poznání vyrovnan?j?í a dramati?t?j?í.

Kdy? se hrá?i ve ?tvrtek se?li v Prestonu, byly to jen t?i dny od smrti populárního hrá?e Paula Huntera, který také ligu hrával. Jako vyjád?ení úcty Paulovi se tito ?ty?i hrá?i, tedy Ronnie O'Sullivan, Jimmy White, Ken Doherty a Ding Junhui, shromá?dili kolem stolu a minutou ticha vzpomn?li na tohoto skv?lého hrá?e.
Podrobnosti o této tragédii v ?lánku Paul Hunter prohrál boj s rakovinou.

Ding Junhui 4:2 Ken Doherty

V prvním utkání ve?era se proti sob? tedy postavili leader Premier League Ding Junhui a provisorní sv?tová jedni?ka Ken Doherty.

Doherty za?al zápas skv?le a break 84 bod? mu zajistil vít?zství 0:88 v prvním framu.

Ding ale zabojoval nemén? state?n? a breakem 52 bod? získal druhý frame pro sebe výsledkem 80:0. Stav byl tedy 1:1.

Nádherná dlouhá ?ervená do spodní rohové kapsy ve t?etím framu nasm?rovala mladého ?ínského hrá?e k breaku 73 bod? a nakonec i k vedení 2:1.

Ve ?tvrtém framu m?li oba hrá?i plno ?ancí, ale vyrovnané to bylo a? do samého záv?ru. Ding nahrál p?es dvacet bod?, Doherty odpov?d?l chytrým 35 bodovým breakem a nakonec srovnal na stav 2:2. To jen potvrzuje onu vyrovnanost obou hrá??. Vít?z následujícího framu si mohl být jist minimáln? jedním bodem do tabulky ligy.

T?etí frame byl ve znamení ?ervených koulí shluknutých u pravého mantinelu. Ten, kdo nakonec na?el cestu skrz balík, byl po urputné snaze Ding Junhui. Po breaku 54 bod? a skore 67:4 si zajistil minimáln? bod z tohoto zápasu.

V posledním framu se Doherty sna?il dohnat ztrátu jedné hry a remízou docílit d?lby bod?, ale Ding zahrál fantasticky a p?edvedl druhou stovku leto?ní Premier League. Po O'Sullivanových 124 bodech nahrál Ding 112 bod? a p?ipsal si na své konto navíc 1.000 liber za stovkový break.

Doherty po zápase ne?et?il chválou sm?rem k mladému hrá?i. "Já jsem za?al dob?e." ?ekl Doherty. "Bylo to skv?lé utkání ale Ding hrála skv?le, skóroval a potáp?l t??ké koule. Bezpochyby je nejlep?í z nastupující mladé generace. Má temperament, cit pro budování náb?h? i jistot. Je ohromný hrá? a je dobré, ?e reprezentuje ?ínu, co? d?lá na?i hru je?t? více populární."

Ronnie O'Sullivan 5:1 Jimmy White

Ronnie O'Sullivan triumfoval v o?ekávaném zápase dvou snooekrových velikán? nad Jimmy Whitem 5:1. Ronnie hraje v dobré pohod? a jen t??ko se letos bude hledat n?kdo, kdo ho doká?e zastavit. Raketa má nyní p?t bod? z jeho prvních t?ech zápas? a jako orel na králíka úto?í O'Sullivan na obhajobu lo?ského prvenství. U? nyní má tém?? jistotu ú?asti v play-off.

Ronnie uhrál první frame pro sebe, a?koli oba hrá?i m?li své ?ance. Náb?h 54 bod? O'Sullivana byl ov?em lep?í n?? Whitových 44 bod?..

"The Whirlwind" White, popadl druhý frame o poznání lépe a zahrál náb?h 49 bod?. O'Sullivan ale p?i?el je?t? zp?t ke stolu a Whitea dostal pod tlak. Nakonec ov?em Jimmy uhrál body nezbytné k vít?zství a vyhrál frame.

V dal?í pokra?ování O'Sullivan chyboval p?i rozst?elu balíku ?ervených a po 41 bodovém breaku pustil ke stolu Jimmyho. Tuto nabídnutou ?anci ale nevyu?il, kdy? nedal následnou ?ervenou. "The Rocket" Ronnie tedy popadl p?íle?itost za pa?esy a Jimmy si musel chvílemi p?ipadat jako "Alenka v ?í?i div?", kdy? Ronnie po breaku 73 bod? získal výhru 114:0 a vedení 2:1.

Ve ?tvrtém framu se White cht?l pokusit o vyrovnání, ale O'Sullivan byl proti. Skv?le se rozjel v p?edchozí h?e a nedaroval Whiteovi nic zadarmo. Breakem 68 bod? se ujal vedení u? 3:1 a zajistil si tím minimáln? bod z tohoto zápasu.

S tím, ?e Ronnie neodejde s prázdnou, se konec konc? po?ítalo. Vá?n?j?í je to ale s Jimmy Whitem, který by v p?ípad? porá?ky m?l na svém kont? pouze jedno vít?zství ze ?ty? zápas?.

Dal?í frame byl tvrdou prací pro oba hrá?e. Jako v dolech si museli p?ipadat oba zú?astn?ní, kdy? se sna?ili z obtí?ných ?ervených vydolovat alespo? n?jaký náb?h. O'Sullivan nakonec ?ťastn?ji uhrál frame výsledkem 53:21 a zajistil si oba body z tohoto zápasu.

V posledním framu se tedy hrálo jen o on?ch 1.000 liber za vít?zný frame. Nakonec je získal op?t Ronnie, kdy? po finálním breaku 51 bod? vyhrál 88:21.

Celkem si tedy vyd?lal op?t slu?ných 5.000 liber, co? d?lá celých 10.000 liber za poslední dva zápasy. White, který si odnesl 5.000 liber z minulého zápasu s Dingem, se nyní musel spokojit s pouhou tísícovkou.

Výsledky ostatních odehraných zápas?, tabulku a dal?í informace o Premier league naleznete zde.

P?ístí zápasy Premier League:
19. ?íjna 2006
Jimmy White vs. Steve Davis
Stephen Hendry vs. Ken Doherty


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.