Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Michael Holt a dal?í osobnosti o Paulu Hunterovi ?

Milan Reinberk - Snooker blog - 11. 10. 2006

Tragická ztráta Paula Huntera bude mít nezm?rný dopad na snooker. Michael Holt byl s Paulem Hunterem velice dobrý p?ítel a hrál s ním v prvním kole v Crucible 2005. Pro n?j i ostatní hrá?e byl Paul nejen p?sobivým hrá?em, ale hlavn? skromným mu?em.

"Já jsem se dozv?d?l o Paulovi, kdy? jsem dostal zprávu od jeho p?átel v pond?lí pozd? ve?er." ?ekl Holt pro BBC. "V?d?l jsem, ?e byl nemocný, ale stejn? to byl pro mne ?ok."
"Ztratil jsem p?ítele. Byl takový ohromný mladík, m?l v?echno. Kdy? mu byla diagnostikována rakovina, byla to velká rána. Byl stejný hrá? jako byl ?lov?k. Poctivý, realistický a bojovník. N?které jeho výkony v zápasech, kdy se dokázal vrátit zp?t do zápasu, to ukázaly. Nemohu uv??it ?e ode?el."

Holt, který porazil Huntera na World Champ 2005 ?ekl, ?e tato tragédie by mohla mít velký vliv na zbytek snookerové sezony.

"Grand Prix tento m?síc bude poznamenáno touto smutnou v?cí a myslím si, ?e nálada bude velmi smutná i po zbytek sezony." ?ekl. "Paul byl v?dy veselá povaha a jeho smích tu bude velice chyb?t. M?l mnoho d?vod? k tomu, aby byl nafoukaný a domý?livý, ale nikdy takový nebyl. M?l vít?zného ducha a vím, ?e by ur?it? jednou vyhrál i Mistrovství sv?ta."

Mnoho dal?ích snookerových osobností vyjád?ily zármutek nad smrtí Paula Huntera.

"Já jsem zni?ený. Paul nikdy ne?ekl ?patné slovo o nikom a nikdo nem??e ?íci ?patné slovo o n?m. M?l respekt jako Jimmy White. Miloval sv?j snooker, miloval ?ivot a bude chyb?t ka?dému ?lov?ku."

"Paul byl opravdu pohledný hoch a ohromný hrá?. M?l zvlá?tní nadání a v?dy jsem si myslel, ?e se stane mistrem sv?ta. Smutné je, ?e u? nikdy nedostane ?anci splnit si tenhle cíl. Ale jeho hra, zvlá?t? na Masters ve Wembley, mluví sama za sebe. Mé sympatie sm??ují k Lindsey a Paulovým rodi??m. M?l p?ed sebou zlatou budoucnost. Toto je ta nejhor?í no?ní m?ra jakou si lze p?edstavit."
Stephen Hendry

"Je to obrovská ztráta pro sport, ale mnohem více ohromná ztráta pro rodinu. Paul hrál hru s úsm?vem na tvá?i. Nesly?el jsem ho nikdy si st??ovat, v?dy byl ?ťastný."
John Parrott

"Toto je velmi smutný moment pro hru. Já jsem hrál mnoho ú?asných zápas? proti n?mu. Paul ud?lal kule?ník sexy. Jsem z t?chto zpráv úpln? zni?ený."
Ken Doherty

"On byl velmi skv?lý hrá?, velmi úto?ící hrá?. M?l srdce jako lev. Jsem si jist, ?e m?l být budoucím mistrem sv?ta."
"Hluboko v sob? jsme v?ichni doufali, ?e tuto nemoc porazí. P?ed dv?ma nebo t?emi m?síci jsme se ale uv?domili, ?e to je v?echno pravd?podobn? daleko víc vá?né ne? jsme si mysleli."
Willie Thorne

"My v?ichni jsme Paula milovali. Mé my?lenky jsou nyní s jeho rodinou."
Alex Higgins

Podrobnosti o tétu tragédii zde.

Zdroj: www.worldsnooker.com a news.bbc.co.uk


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.