Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Paul Hunter prohrál boj s rakovinou ...

Milan Reinberk - Snooker blog - 10. 10. 2006

Snookerová star Paul Hunter zem?el ve v?ku 27let po bitv? s rakovinou. Trojnásobný ?ampion Masters z Leedsu ode?el v pond?lí 9.10. 2006 ve 20.20 hodin v Kirkwood Hospice v Huddersfield, p?t dn? p?ed jeho 28. narozeninami. Hunter opustil man?elku Lindsey a dceru Evie Rose, která se narodila loni.

Hunterovi byly diagnostikovány v b?eznu 2005 neuroendokrinní nádory kolem ?aludku, co? je vzácná forma rakoviny. Podstoupil poté n?kolik vy?erpávajících b?h? chemoterapie v nad?ji na zastavení onemocn?ní, ale bohu?el bez úsp?chu. Jeho stav se zhor?il v posledních týdnech a v pátek byl p?ijat do Kirkwood Hospice v Huddersfield.

Paul Hunter

Paul Hunter

Narozen: 14.10.1978
Profesionál: od roku 1995
Hlavní úsp?chy: Welsh Open 1998 a 2002, Masters 2001, 2002 a 2004, British Open 2002
Rodina: man?elka Lindsey, dcera Evie Rose
Zem?el: 9.10.2006

Bývalý mistr sv?ta John Parrott byl mezi prvními, kdo mu vzdal ?est: "Paul zcela ur?it? dal h?e kouzlo. Nazývali ho "Beckhamem zeleného sukna". Byl to bezstarostný mu?, hrál v?dy s úsm?vem na tvá?i a nikdy o nikom ne?ekl ?patné slovo."

Stephen Hendry ?ekl: "Jsem tou zprávou absolutn? zni?ený. M?l mladou rodinu a p?ed sebou skv?lou budoucnost. Je to pro v?echny ta nejhor?í no?ní m?ra."

Hunter se stal profi hrá?em v roce 1995 a sv?j první velký titul vyhrál v devatenácti letech. Bylo to Welsh Open v roce 1998. Welsh Open vyhrál i v roce 2002 a k tomu získal i titul na British Open. Ov?em nejvíce zá?il na Masters. Ve Wembley se t?ikrát radoval z vít?zství a to ne z ledajakých.

Masters 2001
Ve finále se Paul vrátil zp?t do zápasu s Fergalem O'Brianem a vyhrál 10:9 poté, co vyhrál 8 z posledních 11 fram?. Sílu k obratu na?erpal b?hem p?estávky u své ?eny Lindsey a "plán B", jak Paul po zápase vtipn? nazval onu tajnou p?estávkovou inspiraci, se stal legendární.

Masters 2002
Podobný kousek zopakoval i o rok pozd?ji proti Marku Williamsovi, kdy? stav 0:5 pro Marka dokázal nakonec oto?it a vyt??it vít?zství 10:9.

Masters 2004
A do t?etice v?eho dobrého. V roce 2004 prohrával 2:7 ve finále Masters proti Ronnie O'Sullivanovi a nakonec slavn? zvít?zil 10:9.

Jen o kousek mu uniklo finále Mistrovství sv?ta 2003, ale jsem p?esv?d?en, ?e by se v budoucnu ur?it? mistrem sv?ta stal.

Navzdory chemoterapii a bolestem pokra?oval Hunter v turnajích i loni, ale vyhrál jen jeden zápas a spadl z pátého na 34. místo ?eb?í?ku. Rozhodl se tedy vynechat tuto sezonu, aby se mohl naplno v?novat svému zdravotnímu stavu a hrá?i se usnesli, ?e Paulovi pozici v ?eb?í?ku zmrazí, dokud se Paul nevrátí k zelenému stolu.

Paul si získal p?íze? hrá?? i fanou?k? svou veselou povahou, osobním charisma i p?ístupem k ?ivotu. V?em nám bude chyb?t.


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 18 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.