Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Grand Prix 2006: Výsledky kvalifikace aneb kdo postoupil ...

Milan Reinberk - Snooker blog - 05. 10. 2006

Royal London Watches Grand Prix 2006, Pontin's Prestatyn
Kvalifikace na následující snooker turnaj Grand Prix 2006 hraná od 30.zá?í je za námi a nyní byly rozlosovány skupiny pro hlavní turnaj, který se koná 21.- 29. ?íjna 2006 v Aberdeen ve Skotsku. Skupiny jsou po osmi hrá?ích v?dy ?est z top 32 hrá?? snooker sv?ta plus dva z kvalifikace, tak?e kvalifikant? je celkem ?estnáct a podle jmen se m??eme t??it na opravdu zajímavé zápasy.

Grand Prix

Do hlavního turnaje se tentokrát dostala i ?ada jmen, která nejsme zvyklí vídat ve snookerovém sv?t? n?jak ?asto a o to více bude tento turnaj zajímavý. U? jen formát turnaje slibuje zajímavou podívanou pro diváky a vid?t v akci nap?íklad Johna Higginse proti Issara Kachaiwongovi z Thajska nebo Stephena Hendryho v zápase s Fergalem O'Brienem z Dublinu bude ur?it? zajímavé. Tito mén? známí hrá?i se budou chtít ur?it? na své slavn?j?ími kolegy vytáhnout a u?ít si mo?nost zahrát si tento turnaj co nejdéle. Jsem si jistý, ?e uvidíme nejeden p?ekvapivý výsledek. Ale i hrá?i, o kterých jsem si myslel, ?e pro n? nebude postup problém, se do turnaje nedostali. ?e? je nap?íklad o Jimmy Whiteovi, který skon?il ?tvrtý v 1H skupin? se t?emi výhrami. Dal?í hrá?i, kte?í si nezahrají na Grand Prix jsou nap?. Alfie Burden, Dave Harold, Stuart Pettman, Barry Pinches, Gerard Greene, John Parrott, Tony Drago ?i Ricky Walden. O turnaji si více p?e?t?te zde.

A jak tedy kvalifikace dopadla a kdo si zahraje hlavní sout???

Kvalifika?ní skupina 1A:
1. Issara Kachaiwong - thajský borec, který je asi trochu p?ekvapením této skupiny. Vyhrál tu ?est ze sedmi utkání a nechal za sebou takové hrá?e jako Ricky Walden ?i Jimmy Michie. Issarovi je 23 let a v ?ervnu vyhrál Asian Championship, co? mu zajistilo ú?ast v této kvalifikaci. Základ k postupu polo?il vít?zstvím 3:2 v prvním zápase nad Jamie Jonesem a jediný, kdo ho dokázal porazit byl Ricky Walden 3:0.
2. Jamie Jones - pro osmnáctiletého hrá?e z Neath je druhé místo opravdu skv?lým po?inem a na evropského ?ampiona do 19 let z roku 2004 jsem já opravdu zv?dav.
"Nevypadalo to dob?e poté, co jsem prohrál první dva zápasy." ?ekl Jones, který ztratil první frame s Waldenem, ale vyhrál dal?í t?i s dobrým breakem 51 bod?. "Porazil jsem ale Jimmy Michie a chytl jsem se. Je to moje první profi sezona a hned jsem se dokázal dostat sem."

Kvalifika?ní skupina 1B:
1. Michael Judge - porazil Dominica Dalea 3:2 hned v úvodním zápase a mohl se uklidnit tím, ?e má za sebou asi nejt???ího soupe?e skupiny. Vyhrál celkem p?t zápas? ze sedmi a jasn? zvít?zil.
2. Dominic Dale - u n?j to u? nebylo tak jednozna?né a Dominic bojoval o druhé postupové místo hned se dv?ma dal?ími soupe?i. Av?ak Sean Strorey a Shokat Ali nakonec skon?ili a? za Dalem. Dale si vít?zstvím 3:1 nad Jamesem Leadbetterem s náb?hy 62, 51 a 51 bod? zajistil postup.
"M?l jsem veliké ?t?stí." p?ipustil Dale, ?ampion Grand Prix 1997. "P?inejmen?ím ?ty?i z mých zápas? jsem uko?istil díky dobrým nahrávkám a pohybu koulí."

Kvalifika?ní skupina 1C:
1. Jamie Cope - vyhrál jasn? ?est ze sedmi zápas? a postup si ur?it? zaslou?il. P?ehrál nap?íklad i Tony Draga 3:1 a stejn? i Rory McLeoda.
2. Paul S. Davison - jeho postup je pro mne docela p?ekvapením, zvlá?ť poté, co mu na záda dýchali dal?í t?i hrá?i jako Chris Melling, Rory McLeod a Tony Drago. Paul je ov?em bravurn? poslal na nepostupová místa, kdy? je postupn? porazil (tak jak jsou napsáni za sebou) 3:0, 3:1 a 3:0.

Kvalifika?ní skupina 1D:
1. Judd Trump - spanilou jízdou zahájil kvalifikaci a po ?esti vít?zstvích bylo o prvním postupujícím rozhodnuto. Judd prohrál jenom své poslední vystoupení proti Davidu Gilbertovi 1:3. Za spolufavority postupující dvojice bych pova?oval je?t? Johna Parotta a Drew Henryho, ov?em t?i prohry u Parotta a dokonce p?t proher u Henryho znamenaly konec nad?jí.
2. David Roe - zaznamenal o jedno vít?zství mén? ne? Trump, ale i p?t ze sedmi je kvalitní výkon a zaslou?ený postup. Roe ale dlouho nev?d?l na ?em je, jeliko? dv? výhry z prvních ?ty?ech zápas? mohly znamenat cokoli. D?le?itá byla výhra nad Johnem Parottem a série t?í vít?zství v posledních t?ech zápasech.

Kvalifika?ní skupina 1E:
1. Liang Wenbo - vyhrál skupinu i po nep?íjemné porá?ce v posledním utkání 1:3 se Scotem MacKenzie. Porazil ale nap?íklad Barry Pinchese 3:1 a navíc tenhle ?ínský mladík vyhrál loni Mistrovství sv?ta do 21 let, tak?e tipuji, ?e o n?m je?t? hodn? usly?íme jak na Grand Prix, tak snad i v dal?ích kvalifikacích a turnajích.
2. Gerard Greene - za?al velice dob?e, kdy? porazil v úvodním zápase Pinchese a poté i MacKenzieho, ale zabrzdil se dv?ma prohrami nap?. i s Liang Wenbo. Nakonec ale slavil postup se ?ty?mi výhrami a t??me se t?eba na st?et s Markem Williamsem v hlavní sout??i.

Kvalifika?ní skupina 1F:
1. Robin Hull - ?est vít?zství a jedna prohra je senza?ní bilance pro Robina, jen? podlehl pouze Adrianu Gunnellovi 2:3. Vyhrál díky tomu, ?e prohrál o dva framy mén? ne? druhý O'Brien.
2. Fergal O'Brien - stejný po?et ?esti vít?zství a postup zaznamenal i Fergal a to díky vít?zství 3:2 nad Mohammedem Shebabem v posledním zápase, kdy zahrál náb?h 69 bod? v rozhodujícím framu. Tento borec také zahrál nejvy??í break kvalifikace 141 bod? spole?n? je?t? s Marcusem Campbellem, pro kterého to byl nejvy??í break kariéry.

Kvalifika?ní skupina 1G:
1. Ben Woollaston - tento hrá? má u? po kvalifikaci na svém kont? jeden nezanedbatelný triumf. Poda?ilo se mu jako jedinému vyhrát v?ech sedm kvalifika?ních zápas? a s pr?m?rem 3:1 na zápas se t??me co nám p?edvede dále. Ben je evropský mistr do 19 let a nechal za sebou nap?. Dave Harolda ?i Marka Davise.
2. Andrew Norman - v kvalifikaci si vedl také velice dob?e a s p?ti výhrami skon?il druhý. Vyhrál první t?i zápasy a definitivn? rozhodl o postupu v zápase s Lee Page, kterého porazil 3:2.

Kvalifika?ní skupina 1H:
1. Mark Allen - tento hrá? pat?í ur?it? k jednomu z ú?asných snookerových talent? sou?asnosti a doufám, ?e ho budeme vídat v hlavních sout??ích ?ím dál ?ast?ji. V této skupin? bylo pouze sedm hrá?? a Mark zde tedy v ?esti zápasech uhrál ?ty?i vít?zství. Postoupil i p?es prohru s Jimmy Whitem 1:3 a Alfie Burdenem 2:3, ale jako naschvál nepostoupil nakonec ani Jimmy, ani Alfie.
2. Tom Ford - se stejným po?tem vít?zství obsadil poslední postupové místo do hlavní sout??e a je jedním z hrá??, na které jsem já osobn? zv?dav. Tom vyhrál pouze o jeden frame mén? ne? Mark Allen a postup zpe?etil poslední zápasem s Patrickem Einslem 3:2.

Postupujícím hrá??m samoz?ejm? gratulujeme a moc se t??ím na zápasy a srovnání t?chto hrá?? s elitou snookerového sv?ta jako Ronnie O'Sullivanem, Stephnem Hendrym, Johnem Higginsem ?i Markem Williamsem.

Rozpis skupin hlavní sout??e Grand Prix 2006:
Skupina 2A:
John Higgins, Barry Hawkins, James Wattana, Alan McManus, Issara Kachaiwong, Dominic Dale
Skupina 2B:
Shaun Murphy, Alister Carter, Ryan Day, Mark King, Michael Judge, Jamie Jones
Skupina 2C:
Ronnie O'Sullivan, Steve Davis, Marco Fu, Michael Holt, Jamie Cope, David Roe
Skupina 2D:
Ken Doherty, Neil Robertson, Joe Swail, Nigel Bond, Judd Trump, Paul Davison
Skupina 2E:
Stephen Hendry, Matthew Stevens, Mark Selby, Andy Hicks, Liang Wenbo, Fergal O'Brien
Skupina 2F:
Mark Williams, Steven Lee, Stuart Bingham, Ian McCulloch, Robin Hull, Gerarde Greene
Skupina 2G:
Peter Ebdon, Anthony Hamilton, Robert Milkins, David Gray, Ben Woollaston, Tom Ford
Skupina 2H:
Graeme Dott, Stephen Maguire, Joe Perry, Ding Junhui, Mark Allen, Andrew Norman

P?ehled top 20 stovkových break? kvalifikace:
141 Fergal O'Brien
141 Marcus Campbell (Career Best)

137 Ricky Walden
137 Jamie Cope
135 Barry Pinches
135 Chris Norbury (Career Best)
134 Paul S. Davison
133 Andrew Norman (Career Best)
133 Ben Woollaston (Career Best)
132 Mohammed Shehab (career Best)
131 Adrian Gunnell
128 Jimmy Michie
124 Dominic Dale
122 Fergal O'Brien
122 Paul Davies
120 Jamie Cope
120 Scott McKenzie
117 David Morris
117 Mark Allen
116 Tom Ford 

Jak v?e dopadlo na lo?ském Grand Prix 2005 v Prestonu si m??ete p?ipomenout zde.


Související články:
Kvalifikace UK Champ 2006: Judd Trump do druhého kola (15.11.2006)
Vít?zem Swiss Open 2006 se stal Matthew Couch (13.11.2006)
Malta Cup 2007: Kvalifikace aneb Koho p?ivítá lednová Malta? (07.11.2006)
Grand Prix 2006: 13 + 1 zajímavostí turnaje (01.11.2006)
Neil Robertson poprvé vyhrál snookerové Grand Prix 2006 (31.10.2006)
Ronnie O'Sullivan a John Higgins po ?tvrtfinále kon?í (31.10.2006)
Grand Prix 2006: Ronnie O'Sullivan do ?tvrtfinále, Ken Doherty mimo hru (28.10.2006)
Snooker Grand Prix 2006: Základní skupiny A-H (26.10.2006)
Aberdeen a John Higgins se t??í na ?íjnové Royal London Watches Grand Prix 2006 (08.09.2006)
Mark J. Williams porazil Johna Higginse ve finále Pot Black Cup 2006 (05.09.2006)
V zá?í startuje presti?ní Pot Black Cup 2006 ? (24.08.2006)
Finále Northern Ireland Trophy 2006 pro Dinga Junhui, Ronnie O'Sullivan kon?í druhý (24.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ding Junhui porá?í v semifinále Stephena Lee (20.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ronnie O?Sullivan do finále v nevídané podívané (19.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: P?ed branami ?tvrtfinále ... (18.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: "?arod?j" a "Raketa" kouzlí s novou h?lkou ... (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 - Ronnie O'Sullivan vs. Stuart Pettman (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Zápasy prvního kola aneb kdo jde dál ... (15.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 klepe na dve?e ... co p?iná?í? (03.08.2006)
Kalendá? World Snooker Tour sezony 2006/2007 (27.07.2006)
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.