Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Betfred Premier League 2006: O'Sullivan vs. Doherty a Dott vs. White

Milan Reinberk - Snooker blog - 25. 09. 2006

Betfred Premier League 2006, Gloucester
Vítám v?echny snookerové p?íznivce u druhého pokra?ování leto?ního ro?níku Betfred Premier League 2006, které se hrálo 21.zá?í v Gloucesteru. Premiérový zápas v leto?ní lize to tentokrát byl pro Kena Dohertyho a Jimmy Whitea, kdy? jejich soupe?i ji? po jednom zápase letos hráli. Ronnie O'Sullivan i Graeme Dott mají oba po jednom bodu z úvodních remízových zápas?.

Premier League

Ronnie O'Sullivan 5:1 Ken Doherty

Ronnie O'Sullivan rozdrtil Kena Dohertyho 5:1 a díky jedné výh?e a jedné remíze ve dvou startech se dostal do ?ela tabulky Betfred Premier Snooker League. Obhajující ?ampión nám p?edvedl jednoduchost, kdy zahrával bílou kouli po stole podle své libosti a nechal svého soupe?e sed?t dlouhé minuty.

"Hrál jsem dob?e a jsem hodn? ?ťastný za to, jak to dopadlo." ?ekl O'Sullivan. "B?hem zápasu jsem zkusil pár odli?ných v?cí s dr?ením, d?lám tyhle v?ci, abych si udr?el nad?ení."

O'Sullivan získal první frame díky n?kolika jistým koulím a to i po minutí t?ech ?ervených koulí s náb?hem 38 bod? 69:9. Druhý frame získal rychlým breakem 67 bod?. Báje?ná úto?ná jistota ve t?etím framu rozd?lila balík ?ervených a nechala Dohertyho v slo?itém snookeru za ?lutou. Ken fauloval a O'Sullivanovi se troufalost vyplatila, kdy? nahrál 71 bod? a nakonec získal i frame 75:0 a zápas na stav 3:0. Ronnie rozst?eloval ve ?tvrtém framu a po precizní h?e, na jakou jsme u n?j zvyklí, nahrál i první stovku turnaje, ?ím? si zajistil v?echny 3 body z tohoto zápasu. Dvojnásobný mistr sv?ta hrál i levou rukou a celkový break 124 bod? ho dostal do vedení 4:0. Doherty se v dal?ím framu dotkl modré koule kdy? dával bílou do oblasti "dé?ka" a O'Sullivan z toho vyt??il ?ervenou podél mantinelu, ale poté byl nucen zahrát jistotu. Ken mu dal ale je?t? jednu ?anci a Ronnie rychle a s p?ehledem posbíral 61 bod? a výsledkem 87:0 získal pátý frame. Doherty nasbíral 42 bod? v ?estém framu, ale vyklepala se mu koule u st?edové kapsy. O'Sullivan mu poskytl dal?í p?íle?itost a Doherty se jí chytil a zachránil si ?est jedním vít?zným framem

"Vypadalo to jednodu?e a minimáln? mohu ?íci, ?e jsem si to u?íval a pobavil pár lidí. Hraji u? 23 let a za tu dobu se dostanete do ur?ité úrovn?." ?ekl O'Sullivan.

Graeme Dott 4:2 Jimmy White

Mistr sv?ta Graeme Dott zaznamenal své v?bec první vít?zství v lize, kdy? p?ehrál Jimmy Whitea 4:2.

"Já jsem hrál OK, i kdy? jsem minul pár hloupých koulí, ale celkov? si myslím, ?e jsem hrál dob?e." ?ekl Dott. "Po finále mistrovství sv?ta v minulém roce si ka?dý ?lov?k myslí, ?e jsem pomalý hrá?, ale opak je pravda a já miluji "shot clock". Opravdu se hodí k mé h?e. Myslím si, ?e tento turnaj je ohromný a vít?zství a zisk z mých prvních dvou zápas? je p?kný za?átek."

Jimmy White v prvním framu sestavil vynikající náb?h 75 bod?, ale minul ?ernou a 1,000 liber jako bonus mu t?sn? utekly. Vít?zství 0:80 ale ne. Nejistá jistota skrz balík ?ervených od Dotta ve druhém framu dovolila Whiteovi p?ijít ke stolu, ale zme?kaná r??ová na st?ed dovolila Dottovi op?t se vrátit. Hrá?i poté hráli n?kolik jistot, ale White ud?lal pár kritických chyb a tak Dott dostal ?anci. Zahrál náb?h 38 bod? a nakonec p?eci vyrovnal na 1:1. Dott m?l velikou ?anci ve t?etím framu, kdy? zahrál break 67 bod?, ale minul základní ?ervenou a hodil Whiteovi záchranné lano. Ale White minul ?ervenou a Dott ?el do vedení 2:1. ?tvrtý frame byl rozkouskovaný, ale jak se oba hrá?i ?asto st?ídali u stolu, byla to nejvzru?ující ?ást z utkání. White pot?eboval v záv?ru dohnat Dott?v náskok a zahrát barevnou dohrávku a? do r??ové. To se mu fantasticky poda?ilo a bylo to 55:64 a stav 2:2. Dott netrefil brzkou dlouhou ?ervenou v pátém framu, ale White toho nemohl vyu?ít a oba hrá?i bojovali o dal?í pokra?ování. Nakonec Dott vyprodukoval break utkání, kdy? pe?liv? sestavil náb?h 96 bod? a zvít?zil výsledkem 102:1. White, který pot?eboval finální frame pro d?lbu bod?, nahrál náb?h 30 bod?, ale chyboval, kdy? se pokusil rozst?elit balík. Dott si breakem 61 bod? poté zajistil body pro sebe.

O tom jak Ronnie O'Sullivan a Graeme Dott bojovali ve svých úvodních zápasech si p?e?t?te zde.

Výsledky v?ech zápas?, tabulku a dal?í informace naleznete zde.

Nejbli??í zápasy Premier League:
28. zá?í
Steve Davis vs. Ding Jun-hui
Jimmy White vs. Ken Doherty


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.