Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Pool: IPT World Open 8-Ball Championship

Milan Reinberk - Snooker blog - 21. 09. 2006

World Open 8-Ball Champ, Reno, Nevada
International Pool Tour pokra?ovala od 2. do 10. zá?í 2006 svým dal?ím turnajem nazvaným World Open 8-Ball Championship v Renu a já zde krátce shrnu pr?b?h tohoto vyjíme?ného podniku, kde se hrálo celkov? o 3.000.000 dolar? a vít?z si z toho odnesl hned 500.000 dolar?. Slu?né, co myslíte?

 IPT 8-Ball

Turnaje se jako na p?edchozím podniku IPT North American Open 8-Ball (viz zde) zú?astnilo 200 hrá??, kte?í byli rozd?leni do ?ty?iceti skupin po p?ti hrá?ích. Z t?chto skupin (1-40) postupovali t?i do dal?ího kola. Tak?e celkem 120 hrá?? bylo ve druhém kole ve dvaceti skupinách po ?esti hrá?ích. Tak to ?lo a? do semifinálového kola, kde bylo ve t?ech skupinách po ?esti hrá?ích a zde postupovali jen dva do finálové skupiny. Vít?z a druhý z této skupiny se poté utkali ve finále. Prize money pro vít?ze tu ?ítalo celých 500.000 dolar? a druhý hrá? si odnesl 150.000 dolar?. To je slu?ný rozdíl, co myslíte?

Ale na koho jsem se tu hlavn? zam??il? Samoz?ejm? na na?e staré známé Jimmy Whitea, Quintena Hanna, Tony Draga, Ronnie O'Sullivanna a také na ?eského hrá?e, je? se úsp??n? kvalifikoval do turnaje, Romana Hyblera.

Turnaje se ale zú?astnilo plno velkých jmen sou?asného poolu, která platila za velké favority turnaje. Jsou jimi nap?íklad vít?z minulého podniku n?mec Thorsten Hohmann, finalista minulého podniku Marlon Manalo, Efren Reyes a Francisco Bustamante, vít?zové World Cup of Pool 2006 (viz zde) ?i Earl Strickland z USA. Ale také jména, která mohla p?ekvapit jako Evgeny Stalev, Oliver Ortmann, Niels Feijen, Mika Immonen, Nick Van den Berg ?i Johhny Archer.

K Ronniemu O'Sulivanovi tu ale musím hned poznamenat, ?e se turnaje vlastn? v?bec nezú?astnil, jeliko? mu to nedovolil zán?t ucha a zákaz létat. Je to ?koda, Ronnie se ur?it? moc t??il. Ale poj?me se podívat na dal?í hrá?e.

Jimmy White
Bohu?el Jimmy se stále trápí jak ve snookerovém sv?t? tak i v poolu. Stejn? tak jako minule se mu ani zde nepoda?ilo postoupit z úvodního kola a po ?ty?ech prohrách ve skupin? 16 skon?il na 178.míst? a odnesl si 5.000 dolar?.
Zápasy odehrál 4 a jednotlivých her 46, vyhrál 14, prohrál 32, úsp??nost 30,43%.

Quinten Hann
V tomto p?ípad? je to úpln? jiná káva, jeliko? Quintenu Hannovi se v poolu opravdu da?í. Hannovi se poda?ilo postoupit a? do 4.kola a skon?il na celkovém 24.míst? se ziskem 26.442 dolar?.
Zápas? odehrál 18, vyhrál 11 a prohrál 7 s úsp??ností 61,11%. Jednotlivých her odehrál 215, vyhrál 116 a 99 prohrál s úsp??ností 53,95%.

Tony Drago
Skv?le zahrál i Tony a napodobil Quintena Hanna, kdy? skon?il na 27.míst? se ziskem 25.206 dolar?. Skon?il ve ?tvrtém kole po t??ké skupin? s Franciscem Bustamante a Oliverem Ortmanem.
Zahrál si 18 zápas?, vyhrál 11 a prohrál 7 s úsp??ností 61.11%. Her sehrál 227, vyhrál 120, prohrál 107 s úsp??ností 52,86%.

Roman Hybler
Superhrá? ?eského poolu se po ú?asti na World Cup of Pool 2006 s Michalem Gaven?iakem objevil i na sólo akci. Po úsp??né kvalifikaci jsem se opravdu t??il kam to Roman dotáhne a ur?it? se mezi sv?tovou elitou neztratil. Skon?il na krásném 73.míst? a odnesl si dom? 8.155 dolar?.
Odehrál 9 zápas? s 5 výhrami a 4 prohrami a úsp??ností 55,56%. Her sehrál 108, vyhrál 58 a prohrál 50 s úsp??ností 53,7%.

P?ekvapením turnaje bylo nap?íklad vy?azení Thorstena Hohmanna hned v prvním kole, kde uhrál pouze jedno vít?zství. Nick Van den Berg a Johny Archer do?li pouze do t?etího kola, Earl Strickland dokonce jen do druhého. Naopak výborn? zahráli Oliver Ortmann ?i Mika Immonen, kte?i si zahráli finálovou skupinu a také nap?íklad Niels Feijen a Thomas Engert, kte?í do?li do pátého kola.

Ve finále se nakonec st?etli 35letý "Rocket" Rodney Morris a 52letý "The Magician" Efren Reyes. Ur?it? favoritem byl Reyes, který hrál ve výborné form? a to také potvrdil ve finále, kdy? porazil Morrise 6:8. Pr?b?h finále: 1:0, 1:2, 4:2, 4:4, 5:4, 5:6, 6:6, 6:8

Filipínci tedy prokázali momentáln? jasnou nadvládu nad sv?tovým poolem, kdy? po finále Marlona Manala na minulém turnaji IPT a vít?zství Francisca Bustamante s Efrenem Reyesem na World Cup of Pool 2006, nyní zvít?zil Reyes sám. N?mci jsou podle mne o kousek vzadu s výhrou Thorstena Hohmanna na minulé akci IPT, ale ú?ast Olivera Ortmanna ve finálové skupin? (porazil tam Efrena Reyese) a dal?í dva n?mci v pátém kole potvrzují velikou kvalitu n?meckého poolu. Subjektivn? na t?etí místo bych momentáln? pasoval USA, jeliko? finále Rodney Morrise a jejich ?ty?násobné zastoupení v pátém kole a duo hrá?? ve finálové skupin? potvrzuje USA jako poolovou velmoc.

V?echny výsledky skupin a dal?í informace jsou na webu International Pool Tour zde.

Nakonec zde uvedu prvních ?est míst prize money a pár fotek:

1.místo $500.000 - Efren Reyes (Filipíny)
2.místo $150.000 - Rodney Morris (USA)
3.místo $92.000 - Mika Immonen (Finsko)
4.místo $80.000 - Oliver Ortmann (N?mecko)
5.místo $66.000 - Denis Orcollo (Filipíny)
6.místo $50.000 - Corey Deuel (USA)

Finále Reyes x Morris

Efren Reyes

Rodney Morris

Roman Hybler


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.