Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Betfred Premier League 2006: Hendry vs. Dott a O'Sullivan vs. Junhui

Milan Reinberk - Snooker blog - 15. 09. 2006

Betfred Premier League 2006, The Sands Centre, Carlisle
Sv?tová snookerová liga neboli Premier Snooker League 2006 se rozb?hla 14.zá?í úvodní dvojicí zápas?. V prvním zápase na sebe narazili sv?tová jedni?ka Stephen Hendry a ú?adující mistr sv?ta Graeme Dott, ve druhém pak obhájce lo?ského ligového titulu Ronnie O'Sullivan a ?ínský snookerový talent a vít?z úvodního podniku sezony Northern Ireland Trophy 2006 Ding Junhui.

U? jenom p?i pohledu na slo?ení dvojic je jasné, ?e se o?ekávaly napínavé bitvy o ka?dý bod a pro diváky ukázka vrcholového snookerového um?ní. Na ka?dého z hrá?? zde ?ekalo 1.000 liber za ka?dý vyhraný frame a také dal?ích 1.000 liber za ka?dý stovkový break.

Stephen Hendry 3:3 Graeme Dott

Sv?tová jedni?ka Stephen Hendry zu?il, kdy? vedl ji? 3:1 proti Graeme Dottovi, který nakonec uhrál s Hendrym remízu.

"Kdy? jste ve vedení 3:1, koukáte vyhrát utkání a 3:3 je ?patný výsledek." ?ekl Hendry. "Já hraji fantasticky v tréninku, ale ne u zápasového stolu kde chybuji, co? bych normáln? ned?lal. Je to frustrující v?c, ale v tréninku hraji tak jako nikdy."

Dott nezaznamenal vít?zství nad Hendrym od roku 1998, ale te? ud?lal dobrý za?átek ke skon?ení této série po vít?zství v prvním framu. Hendry tu uhrál break pouze 39 bod?, ale byl brzo u stolu znovu, ov?em minul jednodu?e vypadající modrou. Skóre bylo v tu chvíli 58:0 a to byla zlat? vytesaná p?íle?itost pro Dotta uhrát tento frame. Náb?hem 59 bod? Hendryho p?ehrál o jeden bod.

Hendry ale rychle náb?hem 75 bod? vyrovnal skóre na 1:1 p?ed dramatickým t?etím framem.

Skóre ve t?etím framu bylo 13:16 ve prosp?ch Dotta, kdy? Hendry minul ?ervenou a zdálo se, ?e Dott má vít?zství ve framu po náb?hu 53 bod? jasné. Stav byl tedy 13:69. Ale nechvalme dne p?ed ve?erem a u? v?bec ne frame p?ed posledním rozhodujícím bodem. Dott toti? nenahrál dost bod? na to, aby m?l zaji?t?né vedení 2:1. Hendry uhrál náb?h 38 bod? a pak minul siln? zahranou r??ovou. Ale Dott zme?kal tuto ?anci na stejné kouli a Hendry si poté vynutil p?enastavení ?erné za stavu 69:69.

Ve ?tvrtém framu sedminásobný mistr sv?ta uhrál break 57 bod? a vedl 3:1.

V pátém framu Hendry selhal na r??ové do st?ední kapsy a Dott sní?il na rozdíl jednoho framu.

Vedením 50:36 v posledním framu m?l Hendry podle o?ekávání nakro?eno k vít?zství, ale netrefená ?ervená dovolila Dottovi znovu se porvat o remízu a to se povedlo.

Oba hrá?i se zde tak p?ipsali po bodu do tabulky a na svá konta po 3.000 librách za t?i framy.

Ronnie O'Sullivan 3:3 Ding Jun-hui

Ú?adující ?ampión Ronnie O'Sullivan se ze ztráty 1:3 vzpamatoval uhrál remízu.

"Jsem nakonec rád za remízu." ?ekl O'Sullivan. "Ding mohl vyhrát 5:1, je to fantasticky talentovaný hrá? a rád se na n?j dívám. Je na úrovni Stephena Hendryho v potáp?ní a budování náb?h?. Ding je fenomenální hrá? a talent."

O'Sullivan chce v leto?ní sezon? p?epsat historii a stát se prvním hrá?em, který v této ligové sout??i nahraje maximální náb?h 147 bod?.

"Nikdy jsem v téhle akci nenahrál 147, tak?e by bylo hezké to ud?lat." dodal O'Sullivan.

Ding rozst?elil a okam?it? se dostal do vedení náb?hem 41 bod? navzdory tomu, ?e ztratil pozici na ?ervené, kdy? m?l 30 bod?. Ke stolu se ale rychle vrátil, kdy? O'Sullivan nechal ?ervenou p?ed bo?ní pravou kapsou.

Druhý frame za?al nervózn? a s chybami na obou stranách. O'Sullivan se ale dostal do hry a nahrál 90 bod?. Ale 2 ?ervené u mantinelu u? byly problém a náb?h skon?il 98 body a zápas se dostal do vyrovnaného stavu.

Ve 3. framu O'Sullivan m?l ji? 65 bod?, ale minul slo?itou ?ervenou do levé st?ední kapsy, kdy? musel pou?ít hrabi?ky p?es jinou kouli. Ding tedy nabodl tuto výhodu a ?anci pevn? na své tágo a sklidil st?l za 69 bod? a ukradl Ronniemu tento frame.

76 body ve ?tvrtém framu si Ding zajistil minimáln? bod z tohoto zápasu, kdy? se dostal do vedení 3:1.

O'Sullivan nebyl na Premier League pora?en u? 20 m?síc? a to od porá?ky 4:2 proti Jimmy Whiteovi v lednu 2005. Ronnie ale tvrd? zabojoval a breaky 45 a 39 mu pomohly k vít?zství 86:16 v pátém framu.

O'Sullivan m?l ?anci nahrát stovkový náb?h i v ?estém framu, ale minul ?ervenou p?i 86 bodech, ale i to sta?ilo na zaji?t?ní ligového bodu.

Hrá?i si zde také jako v p?edchozím duelu vydobili ka?dý jeden bod a 3.000 liber.

Výsledky ostatních zápas? Premier League 2006, tabulku a dal?í informace naleznete zde.

Nejbli??í zápasy Premier League:
21. zá?í
Jimmy White vs. Graeme Dott
Ronnie O'Sullivan vs. Ken Doherty


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.