Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Aberdeen a John Higgins se t??í na ?íjnové Royal London Watches Grand Prix 2006

Milan Reinberk - Snooker blog - 08. 09. 2006

Royal London Watches Grand Prix 2006, Aberdeen
Máme necelý jeden týden po skon?ení druhého turnaje World Snooker Tour 2006 s názvem Pot Black Cup, jeho? vít?zem je Mark Williams a v?ichni ur?it? netrp?liv? o?ekáváme události p?í?tí. Sice je je?t? více jak m?síc ?as, ale poj?me si ji? nyní p?edstavit dal?í turnaj, který se odehraje 21. - 29. ?íjna 2006 a nese název Royal London Watches Grand Prix 2006.

Grand Prix

Nejprve se zastavím nad názvem Royal London Watches. Tato spole?nost byla letos nov? p?edstavena jako titulní sponzor turnaje a snooker tím získává do svých ?ad dal?ího významného partnera. Sponzor Royal London Watches bude sponzorovat turnaj 3 roky a je to producent vysoce kvalitních hodinek pro dámy i pány. Sv?j sortiment vyvá?í do 20 zemí sv?ta.

Dvojnásobný mistr sv?ta Ronnie O'Sullivan ?ekl: "Jsem rád, ?e jsme získali nové sponzory, zvlá?t? pro významn?j?í turnaje p?ená?ené BBC a hýbeme se správným sm?rem."

Ken Doherty, mistr sv?ta a sv?tová dvojka, poté dodal: "Je ohromné mít titulního sponzora pro turnaj s takovou bohatou historií. Jako hrá?i jsme py?ní, ?e m??eme být sou?ástí spojení se spole?nosti tak presti?ní jako RLW."

Sir Rodney Walker, p?edseda sv?tového snookeru, ?ekl: "Toto je vzru?ující období pro snooker a tento klí?ový obchod je dal?í p?íklad, ?e sport d?lá zásadní pokroky. Jeden z na?ich hlavních cíl? chce stanovit významn?j?í titulní sponzory pro ka?dý z na?ich BBC turnaj? a jsme na dobré cest? k dosa?ení této ambice."

Jeden z nejv?t?ích turnaj? letos ale doznal i dal?ích a to velice d?le?itých zm?n. Krom? sponzora se m?ní i místo konání, kterým bude poprvé v historii Výstavní a konferen?ní centrum v Aberdeen.

Graeme Dott k tomu ?ekl: "Snooker je ve Skotsku hodn? populární a pochází odtud spousta skv?lých hrá??, tak?e je opravdu d?le?ité, ?e je tu velký turnaj a je to skv?lá zpráva."

?editel World Snooker Jim McMahon dodal: "Vím, ?e podpora snookeru v Aberdeenu je silná a t??íme se na nad?enou podporu místních fanou?k?. Jsme rádi, ?e jsem zpátky ve Skotsku."

Dal?í novinkou je to, ?e se turnaj bude hrát systémem rozd?lení do skupin. 32 top hrá?? a 16 kvalifikant? se rozd?lí do osmi skupin, kde budou hrát ka?dý s ka?dým na t?i vít?zné framy (best of 5) oproti b??ným p?ti (best of 9). První 2 hrá?i z ka?dé skupiny postoupí do posledních 16ti, kde se turnaj dostane do klasického vy?azovacího formátu. Zápasy ve skupinách se budou hrát na ?esti stolech a hrá?i se budou u stol? st?ídat, tak?e fanou?ci budou mít ?anci vid?t n?kolik sv?tových top hrá?? v akci s jediným lístkem.

Turnaj se loni poda?ilo vyhrát Johnu Higginsovi. "?arod?j z Wishaw" ohromil v lo?ském finále svou hrou Ronnie O'Sullivana, kdy? ho porazil 9:2 a p?epsal snookerový rekord ?ty?mi po sob? jdoucími stovkovými náb?hy a 494 body bez odpov?di soupe?e. O tomto fantastickém po?inu si p?e?t?te zde.

"Je to pravd?podobn? to nejlep?í, co jsem kdy p?edvedl, specieln? v tak velkém zápase a proti tak skv?lému hrá?i, jako je Ronnie," ?ekl Higgins.

Sv?tová ?ty?ka vyhrála v minulé sezón? i Masters a dostala se do finále Malta Cupu a China Open, ale tentokrát chce být je?t? úsp??n?j?í.

"Na za?átku ka?dé sezóny chcete v?dycky být lep?í, ne? v té minulé. To pro m? bude t??ké, ale je to m?j cíl a chci se posunout vý? na ?eb?í?ku," ?ekl Higgins.

John Higgins - vít?z GP 2005


Související články:
Kvalifikace UK Champ 2006: Judd Trump do druhého kola (15.11.2006)
Vít?zem Swiss Open 2006 se stal Matthew Couch (13.11.2006)
Malta Cup 2007: Kvalifikace aneb Koho p?ivítá lednová Malta? (07.11.2006)
Grand Prix 2006: 13 + 1 zajímavostí turnaje (01.11.2006)
Neil Robertson poprvé vyhrál snookerové Grand Prix 2006 (31.10.2006)
Ronnie O'Sullivan a John Higgins po ?tvrtfinále kon?í (31.10.2006)
Grand Prix 2006: Ronnie O'Sullivan do ?tvrtfinále, Ken Doherty mimo hru (28.10.2006)
Snooker Grand Prix 2006: Základní skupiny A-H (26.10.2006)
Grand Prix 2006: Výsledky kvalifikace aneb kdo postoupil ... (05.10.2006)
Mark J. Williams porazil Johna Higginse ve finále Pot Black Cup 2006 (05.09.2006)
V zá?í startuje presti?ní Pot Black Cup 2006 ? (24.08.2006)
Finále Northern Ireland Trophy 2006 pro Dinga Junhui, Ronnie O'Sullivan kon?í druhý (24.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ding Junhui porá?í v semifinále Stephena Lee (20.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Ronnie O?Sullivan do finále v nevídané podívané (19.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: P?ed branami ?tvrtfinále ... (18.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: "?arod?j" a "Raketa" kouzlí s novou h?lkou ... (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 - Ronnie O'Sullivan vs. Stuart Pettman (16.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006: Zápasy prvního kola aneb kdo jde dál ... (15.08.2006)
Northern Ireland Trophy 2006 klepe na dve?e ... co p?iná?í? (03.08.2006)
Kalendá? World Snooker Tour sezony 2006/2007 (27.07.2006)
Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.