Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Mark Williams a "jeho" China Open 2006

Milan Reinberk - Snooker blog - 27. 07. 2006

Star Dragon Woods Villa Cup China Open 2006, Beijing, China
A je tu poslední dílek do skláda?ky turnaj? snooker sezony 2005/2006. Turnajem a? ve vzdálené ?ín? zakon?íme seriál mapující pr?b?h sezony a jeliko? nová snooker sezona ji? klepe na dve?e, nezbývá ne? ?íci "dále" a ji? p?íst? naplno odstartovat mozaiku dal?ích a dal?ích aktualit a ?lánk? z turnaj? ?as? nadcházejících.

Ale nyní tedy zp?t k China Open 2006. Turnaj se odehrál 19. - 26. b?ezna 2006 a po?ítá se mezi bodované. Vít?z si odsud odvezl krom pocitu skv?le odvedené práce i odm?nu v podob? 30,000 liber a také 5000 bod? do bodovacího ?eb?í?ku. Titul z minulého roku tu obhajoval mladí?ek Ding Junhui, který ve finále 2005 porazil Stephena Henryho 9:5. Nu tedy poj?me se podívat jak se t?mto dv?ma a samoz?ejm? i dal?ím da?ilo.

První kolo, best of 9 (na 5 vít?zných) ?

Jimmy White asi nemá moc radost ze svých aktuálních výkon?, jeliko? se ani na zde nedostal moc vysoko a jeho nad?je skon?ili hned v prvním kole po proh?e s Joe Swailem v pom?ru 3:5 (a to Jimmy vedl u? 3:0). Celkem p?ekvapení byla i porá?ka Paula Huntera od Davida Roe. Ten si dovolil zahrát i 131 bod? v náb?hu a rozhodl o svém postupu výsledkem 8-61 v rozhodujícím framu. Zato hrá?i jako Hendry, Doherty, Lee, Junhui (107 a 119 break), Williams (116, 133 a 115 break), Dott, Ebdon ?i Higgins svoje role favorit? zvládli. Ne v?ak v?dy úpln? lehce jak by se ?ekalo. Doherty m?l plné tágo práce s neilem Robertsonem a i nap?íklad Ding Junhui s Yang Quing Tian, kde mu ale pomohlo 119 bod? v náb?hu v rozhodujícím framu. Nad?je na postup tu ale ne?ekan? vzaly za své i u Ronnie O'Sullivana, Stevena Maguira, Alana McManuse, Shauna Murphyho ?i Matthew Stevense.

Jimmy White 3-5 Joe Swail
Paul Hunter 4-5 David Roe
Stephen Hendry 5-1 Barry Hawkins
Ken Doherty 5-4 Neil Robertson
Stephen Lee 5-2 David Gray
Ding Junhui 5-4 Yang Qing Tian
Matthew Stevens 4-5 Scott MacKenzie
Mark Williams 5-2 Drew Henry
Graeme Dott 5-1 Yu De Lu
Shaun Murphy 2-5 Michael Holt
Joe Perry 5-4 Adrian Gunnell
Peter Ebdon 5-4 Mark Selby
Alan McManus 2-5 Jamie Cope
Stephen Maguire 3-5 Ricky Walden
Ronnie O'Sullivan 0-5 James Wattana
John Higgins 5-4 Stuart Bingham

Druhé kolo, best of 9 (na 5 vít?zných) ?

Ve druhém kole v turnajovém pavouku vzniklo n?kolik velice zajímavých duel?, které slibovaly velice zajímavou podívanou. K nim pat?ily nap?íklad zápasy John Higgins x Peter Ebdon, kde si ale John jasn? pohlídal svou úlohu favorita a rozsekal Petera 5:0 i s náb?hem 128 bod?, ?i Ding Junhui x Graeme Dott, kde kamikadze Ding p?ehrál Dotta 5:2 s náb?hy 135 a 120 bod?. Postup si dále s p?ehledem pohlídal Mark Williams, Ken Doherty a Joe Swail. Zbylé zápasy Leeho, Perryho a Hendryho skon?ili shodn? 5:4 pro zmi?ované hrá?e, ale k vid?ní byl vyrovnaný boj a? do posledního framu, co? slou?í soupe??m jen ke cti.

Mark Williams 5-0 Scott MacKenzie
Joe Perry 5-4 Michael Holt
John Higgins 5-0 Peter Ebdon
James Wattana 4-5 Stephen Lee
Ken Doherty 5-2 Ricky Walden
Ding Junhui 5-2 Graeme Dott
Joe Swail 5-3 David Roe
Jamie Cope 4-5 Stephen Hendry

?tvrtfinále, best of 9 (na 5 vít?zných) ?

Stephen Hendry, Joe Swail, Stephen Lee a Joe Perry. To jsou jména, jejich? pouť turnajem zde skon?ila napíchnuta na tága soupe??, jejich? výkon zde lze ohodnotit jedin? známkou - jedna. Ve v?ech zápasech vít?z nedovolil soupe?i víc ne? 2 framy, Junhui dokonce vyhrál 5:0 a Mark Williams rozdrtil Hendryho 5:1. Jediným "stovka?em" tu byl Junhui se 114 body.

John Higgins 5-2 Joe Perry
Stephen Lee 2-5 Ken Doherty
Ding Junhui 5-0 Joe Swail
Mark Williams 5-1 Stephen Hendry

Semifinále, best of 11 (na 6 vít?zných) ?

Velice zajímavou podívanou nabízelo semifinále tohoto turnaje, kde se utkla obhájce Junhui s Williamsem a Higgins s Dohertym. Pro Dinga by to bylo druhé finále v ?ad?, ale Williams zahrál skv?le a porazil Dinga 6:2. Za stavu 1:1 Mark vyhrál ?ty?i framy v ?ad? (115 break) a to rozhodlo. Stejným pom?rem si poradil i Higgins s Dohertym, kde byl John asi mírným favoritem. Higgins zde rozhodl t?emi framy v ?ad? za stavu 0:1 pro Kena a poté op?t t?emi framy v ?ad? za stavu 3:2. Tak?e finále bude velkolepé a souboj dvou velikán? a mistr? sv?ta m??e za?ít.

John Higgins 6-2 Ken Doherty
Mark Williams 6-2 Ding Junhui

Finále, best of 17 (na 9 vít?zných) ?

Napínavá podívaná a? do samého záv?ru a poslední koule, super snooker a drama, jaké má po?ádné finále ur?it? mit. V?e toto zde bylo spln?no beze zbytku. Boj to byl nádherný a vyrovnaný a mo?ná i více ?t?stí m?l nakonec Mark Williams, který zdolal Higginse 8:9. Rozhodující frame pro sebe uhrál Mark v pom?ru 44-69 a odvezl si tedy titul z China Open 2006. Vývoj zápasu byl takovýto: 1:0, 1:1, 2:1, 2:3, 4:3, 4:5, 5:5, 5:6, 7:6, 7:8, 8:8 a 8:9. Co dodat ?e?

John Higgins 8-9 Mark Williams

Já se tedy prozatím lou?ím, ale ji? za n?jakých 14 dní a kousek budeme sledovat novou snooker sezonu 2006/2007 a to konkrétn? nový bodovaný turnaj Northern Ireland Trophy.

PRIZE MONEY
Vít?z: ?30,000
Pora?ený finalista: ?15,000
Semifinále: ?7,500
?tvrtfinále: ?5,600
Last 16: ?4,000
Last 32: ?2,500
Last 48: ?1,625
Last 64: ?1,100
High Break (TV Stage): ?2,000
Maximum Break (TV Stage): ?20,000

RANKING POINTS
Vít?z: 5000
Pora?ený finalista: 4000
Semifinále: 3200
?tvrtfinále: 2500
Last 16: 1900
Last 32: 1400 (700
Last 48: 1150 (575)
Last 64: 900 (450)
Last 80: 650 (325)
Last 96: 200

Nej breaky
135 Ding Junhui
133 Mark Williams
131 David Roe
128 John Higgins
127 Adrian Gunnell
127 Ricky Walden
125 Joe Swail
124 Shaun Murphy
124 Jamie Cope
123 Michael Holt
122 Ricky Walden
120 Graeme Dott
119 Ding Junhui
116 Mark Williams (200th career century)
115 Mark Williams
115 Drew Henry
114 Ding Junhui
112 Jamie Cope
107 Scott MacKenzie
107 Yang Qing Tian
105 Joe Perry
101 Matthew Stevens
100 John Higgins


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.