Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jaké bylo Welsh Open 2006?

Milan Reinberk - Snooker blog - 26. 07. 2006

Welsh Open 2006, Newport Center, Wales
27. února - 5. b?ezna 2006
Letní parna jsou ji? m?síc na nejvy??ím stupni a snookerovou terminologií by se dalo ?íci, ?e ne a ne ukon?it sv?j dlouhý náb?h. V??ím, ?e ale v?t?ina snookerových fand? nezapomn?la na snooker ani nyní a ?e krom? p?íjemného polehávání u rybník?, jezer a na koupali?tích si najdou ?as i na dal?í, ji? p?edposlední díl seriálu snooker turnaj? sezony 2005/2006.

?ada p?i?la na Welsch Open, které se odehrálo na p?elomu února a b?ezna. Vít?z si zde mohl vyd?lat 35,000 liber a zálusk na tyto peníze si d?lali i hrá?i, jejich? jména tak ?asto nevídáme ve snookerovém d?ní.

V prvním kole k nim pat?ili hlavn? Judd Trump, Fergal O'Brian, Liang Wenbo, Drew Henry, Ricky Walden, Alfie Burden, Patrick Wallace ?i David Roe. ?koda, ?e z t?chto jmen si postup do druhého kola vydobili jen Liang Wenbo, který p?ekvapiv? porazil Nigela Bonda, Drew Henry, který si poradil s Marcem Fu a také Alfie Burden poraziv?í Allistera Cartera.

V druhém kole ji? p?isp?chali se svou tro?kou do mlýna top hrá?i sv?tového snookeru a hned za?alo být výrazn? zajímav?ji. Ronnie O'Sullivan p?i?el stejn? rychle jako ode?el, kdy? ho porazil ve druhém kole 5:1 Ian McCulloch a s turnajem se p?ekvapiv? lou?ili i dal?í hv?zdy, jako Paul Hunter, Peter Ebdon, Stephen Hendry, Jimmy White, Joe Perry ?i Steve Davis. Myslím, ?e je to docel slu?ná úmrtní listina favorit?, co ?íkáte? Ov?em plno významných hrá?? v turnaji pokra?ovalo a to byl p?íslib do dal?ích kol. Jména jako Ken Doherty (vyd?ené vít?zství nad Holtem), Graeme Dott, Stephen Lee, John Higgins, Mathew Stevens, Mark J. Williams ?i Shaun Murphy není pot?eba dlouze p?edstavovat.

Ve t?etím kole skon?ili nad?je t?eba pro Kena Dohertyho, s ním? si poradil Anthony Hamilton a také celkem jednozna?n? v pom?ru 5:1 pro Mathew Stevense, který podlehl Marku J. Williamsovi. Drama se odehrávalo v zápase Jamese Wattany a Johna Higginse, ale favorit John nakonec podlehl t?sn? 5:4 a té? si musel sbalit kufry. Tak?e do rolí favorit? byla alespo? podle mne rázem pasována ?tve?ice Dott - Lee - Williams - Murphy. No podívejme se jak se jim vedlo ve ?tvrtfinále.

Antony Hamilton se zde rozehrál k fantastickému výkonu a dokázal vy?adit Iana McCullocha a postoupit do semifinále výsledkem 5:2. Stejným skore dokázal vy?adit i Lee svého skotského soupe?e Dotta a Murphymu se poda?il stejný husarský kousek jako Leemu, kdy? poslal p?ed?asn? dom? na ve?e?i Marka Williamse. Tak?e ze ?tve?ice favorit? zbyli jen dva: Lee a Murphy.

Semifinále bylo ve znamení zákopové války a taktické bitvy Stephena Lee s Antony Hamiltnem. A moc nechyb?lo a Hamilton mohl korunovat svou hru ú?astí ve finále. Lee ale zmobilizoval síly a vydobil si finále výhrou 6:5. Zato zápas Murphy x Hawkins byl o poznání jasn?j?í. Murphy dovolil soupe?i pouze jeden frame a výhrou 6:1 si zahraje finále se Stephnem Lee.

Finále ?

Welsch Open zná své finalisty a jejich zápas ur?í vít?ze a majitele 35,000 liber. Stephen Lee za?al zápas opravdu skv?le a v prvních ?ty?ech framech toho Maurphymu moc nedovolil. Zahrál si i 120 bod? v náb?hu a ujal se vedení 4:0. Poté se ale dostal ke slovu i Murphy. Poda?ilo se mu sní?it na rozdíl jediného framu, ale Lee mu op?t utekl na stav 6:3. Murphy se u? ale zmohl pouze na sní?ení výsledku v pom?ru 6:4 a poté si skv?le hrající Lee zajistil t?emi framy v ?ad? vít?zství 9:4.

Na záv?r jsou tu kompletní výsledky a prize money a já se t??ím na setkání u posledního dílu skláda?ky s názvem China Open 2006.

Finále, best of 17 (na 9 vít?zných) ?

Stephen Lee 9-4 Shaun Murphy

Semifinále, best of 11 (na 6 vít?zných) ?

Stephen Lee 6-5 Anthony Hamilton
Shaun Murphy 6-1 Barry Hawkins

?tvrtfinále, best of 9 (na 5 vít?zných) ?

Anthony Hamilton 5-2 Ian McCulloch
Stephen Lee 5-2 Graeme Dott (Scotland)
Barry Hawkins 5-3 James Wattana (Thailand)
Shaun Murphy 5-2 Mark J Williams (Wales)

T?etí kolo, best of 9 (na 5 vít?zných) ?

Ian McCulloch 5-3 Robert Milkins
Anthony Hamilton 5-3 Ken Doherty
Graeme Dott 5-2 Joe Swail
Stephen Lee 5-2 Mark Selby
Barry Hawkins 5-3 Ryan Day
James Wattana 5-4 John Higgins
Mark J Williams 5-1 Matthew Stevens
Shaun Murphy 5-4 Jamie Cope

Druhé kolo, best of 9 (na 5 vít?zných) ?

Ian McCulloch 5-1 Ronnie O'Sullivan
Robert Milkins 5-4 Alan McManus
Ken Doherty 5-4 Michael Holt
Anthony Hamilton 5-3 Paul Hunter
Joe Swail 5-0 Peter Ebdon
Graeme Dott 5-3 Liang Wenbo
Stephen Lee 5-2 Drew Henry
Mark Selby 5-3 Stephen Jaguáre
Barry Hawkins 5-3 Stephen Hendry
Ryan Day 5-0 Jimmy White
James Wattana 5-2 Joe Perry
John Higgins 5-2 Scott MacKenzie
Matthew Stevens 5-0 Mark Davis
Mark J Williams 5-3 Alfie Burden
Jamie Cope 5-4 Steve Davis
Shaun Murphy 5-3 Andy Hicks

První kolo, best of 9 (na 5 vít?zných) ?

Ian McCulloch 5-3 Dave Harold
Robert Milkins 5-3 Judd Trump
Michael Holt 5-2 Dominic Dale
Anthony Hamilton 5-3 Fergal O'Brien
Joe Swail 5-4 Mark King
Liang Wenbo 5-0 Nigel Bond
Drew Henry 5-2 Marco Fu
Mark Selby 5-3 Neil Robertson
Barry Hawkins 5-4 David Roe
Ryan Day 5-1 John Parrott
James Wattana 5-4 Ricky Walden
Scott MacKenzie 5-4 Barry Pinches
Mark Davis 5-4 David Gray
Alfie Burden 5-4 Allister Carter
Jamie Cope w/o Quinten Hann
Andy Hicks 5-3 Patrick Wallace

PRIZE MONEY:
Celkem: ?225,000
Vít?z: ?35,000
Pora?ený finalista: ?17,500
Semifinále: ?8,750
?tvrtfinále: ?6,500
Last 16: ?4,275
Last 32: ?2,750
Last 48: ?1,725
Last 64: ?1,325
TV High Break: ?2,000
Maximum Break (147 or 155) ?20,000


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.