Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Ronnie O'Sullivan a jeho boj POOL vs. SNOOKER v nadcházející sezon?

Milan Reinberk - Snooker blog - 26. 07. 2006

Ronnie O?Sullivan potvrdil sv?j úmysl nav?tívit tuto sezónu poolový okruh a je p?ipraven up?ednost?ovat své americké ambice p?ed snookerem. Trvá ale na tom, ?e se k snookeru neobrací zády tím, ?e stráví n?kolik m?síc? v Americe hraním poolu, ale p?ipou?tí, ?e jeho nov? nalezená vá?e? by se mohla stát jeho dlouhodobou budoucností.

"Kdyby se data p?ekrývala, dal bych p?ednost poolovému turnaji v USA p?ed t?mi malými akcemi," ?ekl Daily Expressu.

"Nepojedu do ?íny a mo?ná ani na takové ty men?í akce jako je Welsh Open a Irish Masters, jestli budou znovu v kalendá?i. Neo?ekávám ?ádné problémy se snookerovými ?initeli. Nikdo vás nem??e p?inutit hrát na turnaji. Jestli k tomu dojde, ?ekl bych OK, nebudu hrát na ?ádné akci BBC, ?ádné akci Sky, odevzdám sv?j kontrakt a odjedu na rok do Ameriky hrát pool."

Sou?asný snookerový program, který byl zredukován kv?li ztrát? sponzorských smluv, se mu p?íli? nezamlouvá. S tím se Ronnie nikde netají, ale to, ?e bude hrát v nadcházející snooker sezon?  ji? slíbil zapsáním se do hlavních bodovaných turnaj? sezony. Mezery ve snookerovém kalendá?i by ale cht?l vyplnit poolem v Americe.

O?Sullivan ?ekl: "Jsem hrá? snookeru a to je to jediné, co jsem v ?ivot? d?lal. Miluji snooker, ale zjistil jsem, ?e nehraju dost. Hráli jsme 14 nebo 15 akcí a te? je jich tu ?est. P?jdu do toho a jdu jinam. Mám ?anci hrát v Americe a nezasahuje mi to do akcí, které chci podle snookerového kalendá?e hrát. Umo?ní mi to hrát 12 m?síc? v roce místo 7 týdn?. Je to nová výzva a musím p?iznat, ?e m? to osv??uje. T??ím se te? na sv?j snooker, proto?e vím, ?e a? snooker skon?í, mám n?co, na co se t??it. N?kdy jsem se v?bec net??il na hraní snookeru, tak?e kdy? bylo po v?em, tak to byla docela úleva."

O?Sullivan doufá, ?e jeho snookerové dovednosti nebudou po?kozeny nedostatkem pou?ívání, zatímco bude v zahrani?í, ale p?ipou?tí, ?e se asi bude muset ve Státech vyrovnat s neznámými pocity z ?astých proher.

"V sou?asnosti jsem stra?ný poolový hrá?. Musím si zvyknout na t???í koule, jiné úhly od mantinel?, a jiné podobné v?ci. Snookeroví hrá?i jsou perfekcionisté, ale v poolu si dovolíte údery, o kterých byste ani nesnili je ud?lat na snookerovém stole a chtít jimi potopit koule o mantinely. Na stole je koso?tvercový systém, co? je jednoduché, kdy? víte, jak to funguje. Kdy? to nevíte, jednoduché to není. To je d?vod, pro? jsou snookeroví hrá?i porá?eni Americkými poolovými hrá?i, proto?e to není tak jednoduché, jak to vypadá. Myslím, ?e v poolu je zapleteno víc ?t?stí ne? ve snookeru, ale stále si myslím, ?e v poolu je vysoký stupe? dovedností, které nejsou vid?t. V posledních pár týdnech jsem za?al hrát pool a zjistil jsem, ?e je to velmi slo?itá hra a je v tom um?ní. Kdy? to srovnáte se snookerem, s velkými kapsami v poolu byste jist? nem?l minout, ale není to tak jednoduché. Je tu mnohem víc taktiky ? co? se musím nau?it a to zabere ?as."

Dokonce i Stephen Hendry ?íká, ?e by mohl následovat kroky Ronnie O?Sullivana a hrát pool v Americe. Sedminásobný mistr sv?ta ?ekl, ?e by mohl být zlákán ke hraní v USA, aby zaplnil mezery v domácím kalnedá?i.

"Nebráním se tomu," ?ekl. "Jestli nebudou p?idány nové akce, pro? ne? Nechcete sed?t doma a to?it si prsty." Poté ale dodal "?e peníze by musely být opravdu slu?né, aby m?l dobrý d?vod tam jít a dát svou pov?st v sázku."


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.