Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Malta Cup a jeho p?íb?h 2006

Milan Reinberk - Snooker blog - 12. 06. 2006

Malta Cup 2006, Hilton Conference Centre, Malta
Práv? 30 dní po oslavách nového roku jsme m?li mo?nost sledovat ji? druhý snookerový turnaj leto?ní snooker sezony. K prasknutí napln?ný lednový program toti? pokra?oval mezi 30.lednem a 5.únorem snooker turnajem nazvaným Malta Cup 2006.

Turnaj se ?adí mezi bodované akce a vít?z si zde p?ipí?e do bodovacího ?eb?í?ku celých 5000 bod? a k tomu 11 000 liber. Pora?ený finalista o 1000 bod? mén? a 5 500 liber, semifinalisté 3200 bod? s 1 500 librami a ?tvrtfinalisté 2500 bod? s 1 000 librami. Dal?í podrobnosti o bodech a prize money uvedu v záv?ru ?lánku. Turnaje se nám nezú?astnil Ronnie O'Sullivan, kterého Malta Cup ji? tradi?n? moc nevzru?uje a rad?i si zahraje pool. Ale poj?me se podívat kdo se nám zde tedy vlastn? p?edstavil a jak to v?echno ve finále dopadlo.

1.kolo, best of 9 (na 5 vít?zných) ?

V prvním kole se krom? jasných a tradi?ních jmen snookerového sv?ta p?edstavilo i n?kolik borc?, které nemáme tu ?est vídat v hlavních turnajích moc ?asto. Byli to mimo jiné jména jako Robin Hull, Nigel Bond, Gerard Green, Rob Milkins a Dominic Dale. Nutno ale podotknout, ?e tito hrá?i sehráli velice vyrovnané partie se sv?tovou ?pi?kou a nakonec se tu zrodilo i n?kolik hezkých a p?ekvapivých výsledk?.

Stephen Lee 1-5 Barry Pinches
Jimmy White 2-5 Barry Hawkins
Graeme Dott 5-2 John Parrott
Peter Ebdon 4-5 Stuart Bingham
Steve Davis 4-5 Robin Hull
Shaun Murphy 5-2 Mark Allen
Ian McCulloch 2-5 Mark King
Ken Doherty 5-3 Joe Swail
Matthew Stevens 2-5 Nigel Bond
Stephen Maguire 5-2 Marco Fu
Stephen Hendry 5-1 Neil Robertson
Mark Williams 5-3 Gerard Greene
Joe Perry 5-3 James Wattana
John Higgins 5-4 Rob Milkins
Paul Hunter 3-5 Dominic Dale
Alan McManus 5-2 Allister Carter

Celkem p?ekvapením bylo jednozna?né vít?zství Barry Pinchese nad Stephenem Lee, kde se Lee zmohl pouze na 103 bod? ve 3.framu a jinak (a ?ťastn?) kraloval zápasu Pinches.
Naopak to co jsem mo?ná já trochu ?ekal, byla porá?ka Jimmy Whitea, kterému se prost? neda?í a tentokrát si s ním poradil i Barry Hawkins. Jimmy vyhrál první frame, ale poté dal základ svému vít?zství Barry v podob? 3 fram? v ?ad?.
Pom?rn? snadno si udr?el roli favorita ve svém zápase Graeme Dott, který si poradil s Johnem Parrottem a uhrál nad ním i 2 century breaky 132 a 105 bod?.
A je tu první velké p?ekvapení. Vy?azení Petera Ebdona Stuartem Binghamem se asi ne?ekalo. Je?t? p?ekvapiv?j?í je ale fakt, ?e Peter vedl u? 3:0 a krá?el jist? k triumfu. Bingham ale dokázal odpov?d?t stejnou mincí a vyrovnal na 3:3. Ebdon ale zase vedl 4:3 a byl frame od vít?zství.Bingham ale ú?asn? zabojoval a vyhrál oba poslední framy dokonce i s breakem 129 bod?.
Do rozhodujícího framu se dostal i zápas Steva Davise s Robinem Hullem a i zde se radoval mén? slavný hrá?. "The Nuget" Davis zde akorát stále dotahoval náskok soupe?e a nakonec podlehl 32:69 v posledním framu.
Zato mistr sv?ta Shaun Murphy si poradil celkem v pohod? s Markem Allenem. Mark za?al aktivn?ji a vedl 2:0, ale Murphy, poté co uhrál v?ech 5 fram? v ?ad?, postoupil.
V dal?ím zápase porazil Mark King Ian McCullocha, kdy? si v posledním framu vyzkou?el i 111 bod? a Ken Doherty si na?el pom?rn? snadno cestu p?es Joe Swaila a zahrál zde i 106 a 133 bod?.
Nigel Bond poté celkem v pohod? p?e?el p?es Stevense a Stephen Maguire dal "sbohem" asijskému hrá?i Marcovi Fu.
Jednozna?n? a suverénn? si po?ínal ve svém zápase i Stephen Hendry, který vyprovodil Neila Robertsona 5:1 a Hendry si zde zahrál náb?hy 104, 142, 103 a 131 bod?, co? je ka?dopádn? výkon zasluhující uznání.
Mark Williams si poté poradil s Gerardem Greenem a Joe Perry s Jamesem Wattanou oba shodn? 5:3.
Hodn? dramatický pr?b?h m?l zápas mezi Johnem Higginsem a Robem Milkinsem. Jasným favoritem byl samoz?ejm? Higgins, ale pr?b?h zápasu byl p?ekvapiv? úpln? opa?ný. Higgins sice vedl 2:1, ale poté se nesta?il divit co se to d?je, kdy? Milkins oto?il a? na 2:4. A zbýval jeden zápas k vít?zství, ale Higgins se vzchopil a uplatnil svoje zku?enosti, kdy? uhrál 3 framy a postoupil.
Paul Hunter pak je?t? ne?ekan? prohrál s Dominicem Dalem a Alan McManus si poradil s Ali Cartrem.

2.kolo, best of 9 (na 5 vít?zných) ?

Stephen Hendry 5-2 Barry Pinches
John Higgins 5-0 Alan McManus
Joe Perry 4-5 Dominic Dale
Mark Williams 5-1 Nigel Bond
Barry Hawkins 3-5 Robin Hull
Graeme Dott 5-4 Shaun Murphy
Stephen Maguire 5-3 Mark King
Ken Doherty 5-4 Stuart Bingham

Barry Pinches si po postupu do druhého kola a s vít?zným skalpem S.Leeho za pasem ur?it? d?lal nad?je na postup do ?tvrtfinále i p?es Hendryho, ale Hendry má letos formu a ?tvrtfinále ho op?t neminulo. Podobn? i Higgins, který se m?l co ohán?t tágem v prvním kole, si zde jasn? a bez ztráty framu poradil s Alanem McManusem.
Naopak dramatický a vyrovnaný byl zápas Perry x Dale, kdy se oba hrá?i p?etahovali o framy, ale Perry stále jen dotahoval náskok a nakonec prohrál v rozhodujícím framu 42:69.
Zato Mark Williams neponechal nic náhod? a vrhnul se na Nigela Bonda s velkou parádou. Uhrál 4 framy v ?ad? a nic u? mu nestálo v cest? za výhrou 5:1 a postupem do ?tvrtfinále.
Hezké snookerové p?edstavení ale p?edvedl i Robin Hull. Hrá?, kterého nevídáme tak ?asto, se hned v úvodu ujal vedení 2:0 a za?al pouť za postupem. Ve 4.framu uhrál 133 bod? v náb?hu, ale Hawkins mu oplatil náb?hem 135 bod? v dal?ím framu.To v?e skon?ilo stavem 2:3. Hull si poté vít?zství u? nenechal ujít a vyhrál celkov? 3:5.
Ov?em p?ehlídkou dramatu a nap?tí byl zápas Dott versus Murphy. T??ko zde n?koho favorizovat, snad jen papírov? mistra sv?ta Murphyho. To ale ov?em zatím je?t? nikdo netu?il, ?e je to zápas ú?adujícího mistra sv?ta s tím nastávajícím a práv? zde Dott jakoby symbolicky Murphyho porazil. Murphy sice vedl 2:4, ale Dott zabojoval a t?emi framy oto?il zápas ve svúj prosp?ch.
Stephen Maguire si pohlídal postup v zápase s Markem Kingem a Ken Doherty u? prohrával s Bingmamem 0:3, ale nakonec v zvrátil vysledek na svou starnu a vyhrál 78:6 v rozhodujícím framu a celkov? 5:4.

?tvrtfinále, best of 9 (na 5 vít?zných) ?

Stephen Hendry 2-5 John Higgins
Mark Williams 3-5 Dominic Dale
Stephen Maguire 4-5 Ken Doherty
Robin Hull 0-5 Graeme Dott

Ve ?tvrtfinále skon?ila vít?zná cesta a nad?je na vít?zství pro Stephena Hendryho, který podlehl Johnu Higginsovi. Ten si zahrál i dva century breaky (102 a 105 bod?).
Mark Williams zde také ukon?il svou pouť a na své tágo ho "napíchnul" výborn? hrající Dale.
Vyrovnan? se vyvíjel zápas i Maguire x Doherty, ale výsledek 0:81 v 9.framu poslal do semifinále druhého jmenovaného.
A nakonec je tu zase jedna nula a ta tentokrát pat?í Robinu Hullovi, kterému nasázel p?t ran Graeme Dott.

Semifinále, best of 11 (na 6 vít?zných) ?

John Higgins 6-3 Dominic Dale
Ken Doherty 6-3 Graeme Dott

Ob? semifinále nám zde skon?ili shodným výsledkem a ur?ilo se slo?ení finálové dvojice, kdy? zku?en?j?í a lep?í Higgins vyprovodil Dominica Dalea a Ken Doherty podobn? Dotta. Higgins vyhrál zápas a? v záv?ru, kdy vyhrál 3 framy v ?ad?, Ken zase u? v úvodu, po vyhraných 4 framech v ?ad?.

Finále, best of 17 (na 9 vít?zných) ?

John Higgins 8-9 Ken Doherty

Dlouho jsem p?emý?lel jak výsti?n? shrnout toto finále, ale jednoslovn? to snad ani nejde. Mo?ná snad takhle: super-dramaticko-napínav?-zvratov?-dokonalé. Oba hrá?i zde p?edvedli p?ehlídku vyrovnaných a napínavých fram? snoubící se s tím nejlep?ím snookerovým um?ním. Ken za?al výhrou v prvním framu, ale John oto?il v dal?ích dvou framech na 2:1. Poté ale p?i?lo vrcholné p?edstavení pro Dohertyho, který ?ty?mi framy v ?ad? s jedním náb?hem 105 bod? op?t otá?í. Tentokrát tedy 2:5. To byl výsledek po první session a zdálo se, ?e Doherty mí?í neohro?en? za vít?zstvím. Nikdo ale netu?il co se bude dít v druhé ?ásti a tak si v?ichni p?áli zlep?ený výkon Higginse, aby alespo? prodlou?il zápas o pár fram?.
A to se vyplnilo do puntíku. John vlétl na Dohertyho jako uragán a uhrál 6 fram?!! v ?ad? a oto?il op?t zápas na 8:5!! Pokud by vyhrál je?t? jeden pouhý frame, vyhrál by. V tu chvíli to vypadalo ?e ho nem??e nic zastavit. A p?ece. Zastavil ho Ken Doherty. Ne za p?t minut dvanáct, ale snad za vte?inu dvanáct se Ken vzchopil a ?ty?mi framy v ?ad?, konkrétn? 46:64, 5:67, 12:60 a 12:69, zvít?zil. Uf to bylo napínavé, ale blahop?ejeme.

Na záv?r tradi?ní century breaky, prize money, body a se snookerem zase nashledanou.

Total Prize - ?118,500
Vít?z: ?11,000
Pora?ený finalista: ?5,500
Semifinále: ?1,500
?tvrtfinále: ?1,000
Last 16: ?500

Body:
Vít?z: 5000
Pora?ený finalista: 4000
Semifinále: 3200
?tvrtfinále: 2500
Last 16: 1900
Last 32: 1400 (700
Last 48: 1150 (575)
Last 64: 900 (450)
Last 80: 650 (325)
Last 96: 200

Stovkové breaky:
142 Stephen Hendry
135 Barry Hawkins
133 Ken Doherty
133 Robin Hull (Hull's 100th career century)
133 Stephen Maguire
132 Graeme Dott
131 Stephen Hendry
129 Stuart Bingham
127 Stephen Maguire
126 Robin Hull
119 Ken Doherty
114 Tony Drago
114 John Higgins
111 Mark King
106 Ken Doherty
105 Graeme Dott
105 John Higgins
105 Ken Doherty
104 Mark Allen
104 Steve Davis
104 Stephen Hendry
104 Joe Swail
104 Robin Hull
103 Stephen Hendry
103 Stephen Lee
103 Stephen Maguire
102 John Higgins
100 Alan McManus
100 Gerard Greene
100 Marco Fu


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.