Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Dramatické Masters 2006 + foto

Milan Reinberk - Snooker blog - 25. 05. 2006

The SAGA Masters, Wembley Conference Centre
Masters, dal?í událost v leto?ním snookerovém programu, bylo p?ichystáno na za?átek roku, konkrétn? od 15. do 22.ledna. V Conference Centru ve Wembley se utkaly nejv?t?í snookerové hv?zdy v tomto nebodovaném turnaji a já se Vám pokusím p?iblí?it události v dal?ím ?lánku na?eho seriálu mapující jednotlivé turnaje snooker sezony 2005/2006.

Odm?nou pro vít?ze zde bylo krásných 125 000 liber a i 10 000 liber za nejvy??í náb?h by ur?it? pot??ilo ka?dého hrá?e. I proto se ka?dý cht?l dostat v zápasovém pavouku co nejvý?e, ale vezm?me to popo?ádku od prvního kola.

První kolo, best of 11 (na 6 vít?zných) ?

Joe Perry 3-6 Ian McCulloch
Steve Davis 4-6 Stuart Bingham

Vít?z kvalifikace Stuart Bingham se zde utkal s legendou Davisem a up?ímn? jsem ?ekal vít?zství Davise. Ale jak se ukázalo, Bingham má v leto?ní sezon? celkem formu a poradil si s Davisem a zaslou?en? postoupil vst?íc nejlep?ím hrá??m sv?tového ?eb?í?ku.

Z prvního kola postoupil i Ian McCulloch, jen? si poradil s Joe Perrym.

Druhé kolo, best of 11 (na 6 vít?zných) ?

Ken Doherty 5-6 Shaun Murphy
John Higgins 6-3 Jimmy White
Matthew Stevens 3-6 Graeme Dott
Stephen Hendry 4-6 Alan McManus
Peter Ebdon 6-4 Stuart Bingham
Ronnie O'Sullivan 6-0 Ian McCulloch
Stephen Maguire 0-6 Stephen Lee
Mark Williams 6-3 Paul Hunter

Ve druhém kole se nám do hry zapojili u? v?ichni velikáni snookerového sv?ta a k vid?ní bylo op?t plno zajímavých zápas? a i p?ekvapivých výsledk?. Letos moc nevýrazný Jimmy White podlehl ur?it? favorizovanému Johnu Higginsovi, který toto vít?zství uhrál pom?rn? s p?ehledem. Higginsovi budi? ke cti 110 bod? break ve 3-framu.

Zato mistr sv?ta Murphy m?l plné ruce, nohy a tágo práce s Kenem Dohertym, který ho po?ádn? potrápil a Murphy vyhrál a? v rozhodujícím framu. Murphy zde uhrál 101 bod hned v úvodním framu, ale hrá?i se o framy stále p?etahovali a po 8.framu Doherty vedl u? 5:3!!, ale Murphy zabojoval a t?emi framy obrátil. Záv?re?ný rozhodující frame uhrál stylem start-cíl 0:86.

Matthew Stevens narazil ve druhém kole na Graema Dotta a tehdy teprve budoucí mistr sv?ta 2006 si s ním poradil v pom?ru 3:6, kdy uhrál i breaky 102 a 116 bod?.

Zato první a velké p?ekvapení se zrodilo z ?ista jasna v zápase Hendry x McManus. Po skv?lém výkonu si výhru mohl u?ít McManus, pro kterého je to ur?it? velice cenný skalp.

Postoupiv?í z prvního kola Bingham narazil ve druhém kole na Petera Ebdona a "Psycho" si s ním poradil 6:4. Zde tedy pro Binghama cesta kon?í. Ur?it? ?ekal víc, ale sezona je?t? zdaleka nekon?ila. Ebdon zde uhrál 100 a 138 bod? a výhru si ur?it? zaslou?il.

Je?t? ne? se dostaneme k "prémiové" dvojici zápas?, zmíním zde je?t? vít?zství Marka Williamse nad Paulem Hunterem, kdy Mark polo?il svému vít?zství základ ve vyhraných prvních dvou framech.

A na záv?r druhého kola jsem si schoval dva kanáry, tedy zápasy naprosto jednozna?né a to pro "Raketu" Ronnieho O'Sullivana a Stephena Lee, kte?í zvládli svoje zápasy naprosto s p?ehledem a oba zvít?zili 6:0.

?tvrtfinále, best of 11 (na 6 vít?zných) ?

Mark Williams 4-6 Alan McManus
John Higgins 6-4 Shaun Murphy
Ronnie O'Sullivan 6-2 Peter Ebdon
Stephen Lee 6-5 Graeme Dott

Turnaj nám sp?je k vrcholu a na ?ad? je ji? ?tvrtfinále. Osmi?ka nejlep?ích se tady setkala v zápasech o postup mezi top 4 a, jako obvykle, i zde se dá s jistotou ?íct: drama jako ?emen.

Mark Williams si to rozdal s Alanem McManusem. McManus vyhrál první frame, ale Williams hned odpov?d?l a vyrovnal krásnou hrou (82:0). Zde se ale zrodil rozhodující únik McManuse. Ten uhrál v dal?ích 2 framech vedení 1:3 a hrá?i se pak ji? celý zápas ve vít?zstvích jen pravideln? st?ídali a? do konce?ného verdiktu 4:6.

Nelehkou cestou se vypravil v zápase s Murphym i John Higgins. Oba hrá?i ohromovali, ostatn? jako obvykle, svým snookerovým um?ním a Murphy se radoval z prvního framu. Dvoubodový rozdíl (56:54) p?isoudil drama 2.framu Higginsovi, ale stejnou mincí oplatil i Murphy a ujal se vedení 1:2 po framu s výsledkem 61:63. Svoje kvality ale pak naplno p?edvedl Higgins a oto?il stav zápasu na 3:2 po dvou skv?lých framech, kdy mockrát Murphyho ke stolu nepustil. Muprhy ale poté jakoby o?il a náb?hem 115 bod? vyrovnal. Záv?r zápasu ale jednozna?n? pat?il Johnovi, který uhrál dal?í dva framy stylem 90:0 a 91:0. Murphy je?t? sní?il, ale Higgins zasadil smrtící ránu v podob? 10.framu s výsledkem 74:0.

Ov?em Ronnie O'Sullivan se zde "potýká" s výbornou formou a v zápase s Ebdonem si vydobil jasn? postup výhrou 6:2. Ebdonovi asi p?íli? nesv?d?í rychlá hra "Rakety". Ronnie rozhodl o svém vít?zství v první polovin?, kdy uhrál 4 framy v ?ad?.

No a posledním zápasem ?tvrtfinále tu bylo drama mezi Lee a Dottem. Naprosto vyrovnaný zápas vyhrál nakonec Lee a postoupil do semifinále.

Semifinále, best of 6 (na 11 vít?zných) ...

John Higgins 6-2 Alan McManus
Ronnie O'Sullivan 6-5 Stephen Lee

Semifinálové zápasy slibovaly p?knou podívanou. Té jsme se do?kali hlavn? v zápase Ronnie O'Sullivan x Stephen Lee, kdy Ronnie vyhrál jen t?sn? 6:5 po rozhodujícím framu 74:1. Nutno ale poznamenat, ?e Lee zde vedl u? 0:3, ale Ronnie skv?le oto?il ?ty?mi framy v ?ad?.

Daleko jednozna?n?j?í byl suboj Higgins x McManus, kde Higgins uhrál v?ech 5 prvních fram? a otázkou bylo jen: kolik fram? si uhraje McManus ne? vypadne.

Finále, best of 19 (na 10 vít?zných) ?

Ronnie O'Sullivan 9-10 John Higgins

Tak?e jsme op?t dosp?li do vrcholu a p?ed námi je pouze o?ekávané a grandiózní finále. Postup t?chto dvou superhrá?? do finále sliboval opravdu napínavou podívanou s ukázkou vrcholového sv?tového snookeru. To se také potvrdilo a drama se tu snoubilo se snookrovým um?ním dvou mistr? svého ?emesla. Úsp??n? za?al O'Sullivan, kterému se poda?ilo hned odsko?it na vedení 3:0, kdy? uhrál 2. a 3. frame s výsledkem 139:0 resp.138:0. Ale Higginse toto nemohlo rozhodit a oplatil stejnou mincí i s po?ádnými úroky. 5 fram? v ?ad? a je to najednou 3:5. Ronnie je ale sv?tová jedni?ka a v karié?e ji? za?il a hlavn? sám zahrál plno takových obrat?. Tak?e dv?ma framy vyrovnává na 5:5. Po "dvojframech" se pokra?ovalo i nadále, kdy John utekl op?t o dva na 5:7 a Ronnie, aby se to nepletlo, dv?ma framy vyrovnává. Higgins jde op?t do vedení 7:8, ale Ronnie chytl slinu a dv?ma framy obrací zápas na svou stranu na 9:8. Zbývá mu jediný frame k vít?zství na turnaji a k tomu, ?e si odnese jak peníze pro vít?ze, tak i peníze za nejvy??í náb?h. To mu ale Higgins nedovolil. Nejprve vyrovnal a poté ve velice dramatickém posledním framu, který v ?ádném p?ípad? nebyl pro kardiaky, vít?zí. Vít?zí o 4 body. Ronnie zde uhrál solidní náb?h 60 bod? a chyb?lo opravdu málo a mohl p?ekro?it vít?znou bodovou hranici. Zdálo se, ?e není mo?né aby p?i takových nervech Higgins neud?lal chybu, ale opravdu neud?lal. I za tohoto stavu Higgins dohrál st?l se 64 body a rozhodl, ?e si tento titul opravdu zaslou?í.

P?eji hezký den a nashledanou p?i dal?ích turnajích. Snookeru zdar ?

 

Na záv?r jako tradi?n? stovkové breaky turnaje a pár fotek ?

CENTURY BREAKS
139 Ronnie O'Sullivan
138 Ronnie O'Sullivan
138 Peter Ebdon
116 Graeme Dott
115 Shaun Murphy
110 John Higgins
102 Graeme Dott
101 Shaun Murphy
101 Stephen Lee
100 Peter Ebdon
100 Ronnie O'Sullivan

Graeme Dott Stephen
Ronnie Matthew
Matthew Mark


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.