Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Velké a malé okam?iky snookeru v Crucible ...

Milan Reinberk - Snooker blog - 15. 05. 2006

888.com World Snooker Championship 2006, Crucible
Od Saj Chowdhury, BBC Sport v Sheffieldu:
Leto?ní Mistrovství sv?ta ve snookeru byla horská dráha dramat a emocí. Tak?e jsme se zeptali celebrit, fanou?k? a na?ich náv?t?vník? na jejich názory na velké i slabé okam?iky mistrovství a události, které si z posledních dvou týdn? na Snooker World Championschip 2006 v Crucible pamatují.

Dennis Taylor, BBC komentátor, Crucible:
+
Návrat Marca Fu byl ú?asný a skv?lý úsp?ch. Mohli jsme mít Fu jako prvního zámo?ského mistra sv?ta od doby Cliffa Thorburna.
- Fiasco O?Sullivana se ?pi?kou tága. Ronnie se m?l zam??it na pokus p?ekonat rekord Stephena Hendryho o sedm titul?, místo aby ?e?il problémy se ?pi?kou tága. Myslím, ?e to bylo v?e o psychice.
Událost: Kdy? se Marco sna?il potopit modrou a dostal se p?itom u horního mantinelu na 50 bod?, ?ekl jsem v komentátorském boxu Terry Griffithsovi: ?M?l bys vydat video s názvem ?Jak sklidit nahý". Samoz?ejm? jsem nemyslel, ?e by se m?l hrát snooker bez ?at?, ale nikdo z nás pak neudr?el vá?nou tvá?.

Simon Hickman, z Dudley, Crucible:
+
To pro m? bylo sledování Nigela Bonda, jak porá?í Stephena Hendryho na p?enastavené ?erné. Bylo to velmi vzru?ující a neo?ekávané, proto?e jsem ?ekal, ?e Hendry ho porazí leh?eji.
- Bylo zklamání vid?t vypadnout Ronnie O?Sullivana bez velkého boje. Myslím, ?e se m?l více sna?it vyhrát. N?kdy p?iznal frame soupe?i, i kdy? pot?eboval jen jeden snooker.
Událost: Vid?t Petera Ebdona plakat. To jsem je?t? nikdy nevid?l. Vypadalo to trochu divn?, ale také hezky, proto?e to pro n?j znamenalo hodn?.

Q-double-T-P z 606 komentá??:
+
Bond porá?í Hendryho na p?enastavené ?erné.
- Kdy? Ebdon za?al nevyu?ívat jeden frame za druhým proti Fu, cítil jsem se víc ztracený, ne? on. Nejsem zrovna ?srdca??, ale b?hem zápas?, ve kterých jsem m?l hrá?e, kterým fandím, jsem byl plný obav.
Událost: Úleva, kterou jsem cítil, kdy? Ebdon p?ekro?il výherní skóre proti Fu. P?estal jsem se na pár minut dívat. Nevid?l jsem dokonce ani Ebdon?v plá?.

Alex Ananstasiou, 14 let, Derby, Crucible:
+ Rozesmálo m?, kdy? Ryan Day p?ehodil bílou p?es r??ovou. A O?Sullivan?v náb?h 140 bod? byl taky dost dobrý.
- Ebdonova ú?ast ve finále. On je tak pomalý. Chci si u?ívat n?jaké potáp?ní koulí a ne se dívat na n?koho, komu trvá hodinu a p?l, ne? uhraje break.
Událost: Sledovat Johna Parrotta minout jednoduchou r??ovou. Hrál jsem s Johnem v Derby a uhrál jsem proti n?mu 34 bod?. Minulý listopad uhrál proti mému kamarádovi 146.

Sonny Varma, z Nottinghamu, Crucible:
+ Ebdonova ú?ast ve finále, proto?e jsem jeho velký fanda a je to milý chlapík. Je mi jedno, ?e pár lidí znechutila jeho taktická hra v první ?ásti proti Fu.
- Ronnieho neú?ast ve finále. Doufal jsem, ?e bude finále mezi Ebdonem a O?Sullivanem. Bylo by fajn vid?t nahrát Ronnieho n?jaké stovky a poskytnout Peterovi dobrý zápas. Nakonec by samoz?ejm? vyhrál Peter pom?rem 18-17.
Událost: Pro m? to, ?e Shaun Murphy vypadl díky Ebdonovi. Fakt, ?e byl ?ampión a fakt, ?e to byl práv? Peter, kdo ho porazil, mi d?lá tento okam?ik pam?tihodným.

Wildsnooker_loopy z 606 komentá??:
+
Vid?t hrát Ebdona b?hem jeho zápasu s Fu srdcem.
- Ronnie, který nep?edvedl to nejlep?í co umí. Zklamání bylo i vypadnutí Johna Higginse a Hendryho.
Událost: Vid?t p?ekvapený výraz toho mladého chlapce, kterému dal O?Sullivan své tágo. Bylo také hezké vid?t Ebdona tleskat Murphymu odcházejícímu z arény poté, co ho porazil.

Bývalý Anglický hrá? kriketu Jack Russell malující v Crucible:
+ Ud?lal jsem si opravdu velkou radost, kdy? jsem maloval na sv?j obraz trofej. Líbí se mi malá zmen?enina na v?t?ím obrázku. Cht?l jsem to ud?lat správn?, tak?e jsem byl ?ťastný jak blecha, ?e se mi to poda?ilo.
- Byla ?koda vid?t vypadnout Jimmyho. Rád bych ho vid?l jít o hodn? dál. Cht?l být také na obraze, který maluji.
Událost: Vid?t Ronnieho p?echázet z extrému do extrému. V jednu chvíli hrál jako snookerový Rolls-Royce, pak za?al být znechucený a otrávený. Bylo zajímavé vid?t ho tohle d?lat v tak krátkém ?asovém úseku.


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.