Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Pot Black Cup je zp?t ...

Milan Reinberk - Snooker blog - 05. 05. 2006

Pot Black Cup 2005, The Royal Automobile Club, London
Zdravím v?echny snookerové a kule?níkové fandy, i ty, kte?í se t?eba cht?jí jen dozv?d?t n?co o dal?ím pr?b?hu sezony. Dne?ní pozastavení nad dal?í akcí snooker sezony 2005/2006 je turnaj Pot Black Cup.

Sv?tový snooker nám s pot??ením mohl oznámit, ?e se letos bude op?t konat turnaj s názvem Pot Black Cup, který se uskute?nil v londýnském Royal Automobile Clubu v Pall Mall a to 29. ?íjna. Osm nejlep?ích hrá?? sv?tového snookeru se zde utkalo na pozvánkovém jednodenním turnaji, který se hraje systémem na 1 vít?zný frame. Je to tedy takový opravdu nefal?ovaný KO systém. Ale práv? tyto jednoframové bitvy vydobily tomuto turnaji enormní popularitu, kdy? byl turnaj po?ádán v letech 1969 a? 1986.

Peter Bainbridge, ?editel Royal autoklubu ?ekl, ?e je velice pot??en, ?e práv? zde m??e p?ivítat takovou událost sv?tového snookeru, která ur?it? slibuje nádhernou podívanou a souboje ?pi?ky snookerového ?eb?í?ku.

A kdo se nám tu tedy p?edstavil?

Ronnie O'Sullivan, Stephen Hendry, Stephen Maguire, Matthew Stevens, Paul Hunter, John Higgins, Jimmy White a mistr sv?ta Shaun Murphy budou ta hv?zdná jména soupe?ící na tomto turnaji.

V prvním kole, i kdy? u? m??eme mluvit vlastn? hned o ?tvrtfinále, se nám utkali tito hrá?i:

Stephen Maguire 5:64 John Higgins

Higgins v tomto zápase n?mel s Maguirem v?t?í problém a pom?rn? snadno postoupil do semifinále, kdy? nahrál break 36 bod?.

Shaun Murphy 120:2 Jimmy White

Jestli minulý zápas byl ale pro Higginse relativn? snadným, tak snad skoro tréninkovým by se dal nazvat zápas Murphyho s Whitem. Mistr sv?ta Murphy zde uhrál break 111 bod? a suverénn? potopil Whiteovu bárku a? na dno. Jasn? postoupil, kdy? Jimmymu v?noval pouze 2 bodíky.

Stephen Hendry 40:73 Matthew Stevens

Zato tento zápas u? p?ipravil divák?m pravou snookerovou podívanou. Vyrovnaná bitva t?chto dvou hrá?? bylo to, co ud?lalo jednoframový zápas skv?lým zá?itkem. Hendry zde nahrál náb?h 38 bod?, ale nakonec Stevens zvládl koncovku a s náb?hem 26 bod? postoupil.

Ronnie O'Sullivan 44:56 Paul Hunter

Je?t? vyrovnan?j?í bitvu ale p?inesl tento poslední zápas, kdy i oba hrá?i nahráli podobné náb?hy. Paul 27 a Ronnie 28 bod?, ale ?ťastn?j?í byl na konci této "hry na babu", mo?ná i trochu ne?ekan? Paul Hunter.

A po 4 framech jsme u? v semifinále, kde se op?t pokra?ovalo s napínavou a zábavnou hrou:

Shaun Murphy 71:49 John Higgins

P?ed zápasem se ?ekala mo?ná dost napínavá a dramatická hra a pr?b?h zápasu to nakonec i potvrdil. Higgins se dostal i díky náb?hu 36 bod? do vedení, ale pak zaú?adoval mistr sv?ta. Se svým tágem "proklat? nízko" nast?ílel soupe?i v?ech 71 bod? v jediném náb?hu a zaslou?en? postoupil do finále.

Matthew Stevens 96:7 Paul Hunter

To druhý semifinálový zápas byl po stránce skóre u? o mnoho jednozna?n?j?í. Souboj kamarád? Stevense a Huntera dopadl ?ťastn?ji pro Stevense, kdy? dovolil Huntrovi pouze 7 bod? a sám zahrál náb?h 65 bod?.

Ve finále se nám tedy utkali oba finalisté z mistrovství sv?ta 2005, kde vyhrál Murphy a tak se Stevens mohl alespo? malinko pomstít za tuto prohru.

Shaun Murphy 27:53 Matthew Stevens

Zápas ve finále byl velice vyrovnaný a to, ?e oba soupe?i n?kolikrát chybovali, tomuto zápasu dodávalo velice dramatický nádech. Zvlá?ť, pokud se hraje jen na tento jeden vít?zný zápas. Hrá?i p?sobiv? potáp?li na dlouhou vzdálenost, ale ne a ne si vydobít rozhodující náb?h. Stevens se zde nakonec p?eci jen pomstil. V napjaté dohrávce na barevných udr?el nervy a zahrál a? po r??ovou kouli, ?ím? si pojistil vít?zství. Stevens poté ?ekl, ?e byl ?ťastný, kdy? spadla ?lutá koule a poté dokrá?el u? k druhému vít?zství v sezon?, po vyhraném Northern Ireland Trophy v srpnu.

"Sta?ilo mi vyhrát pouze 3 framy k vít?zství, ale v?dy je hezké vyhrát jakýkoli turnaj. Je to tu fantastické a doufám, ?e se z tohoto turnaje stane regulérní zále?itost sezony", ?ekl Stevens.


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 45 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.