Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Jan Verhaas - snookerová rozhodcovská star

Milan Reinberk - Snooker blog - 04. 05. 2006

S 6 stopami a 6 palci si ho lidé hned v?imnou kdy? vstoupí do místnosti. Ale Verhaas je také typický Holan?an: p?átelský a charismatický.Tato kombinace ho ud?lala populárním jak v celém snookerovém sv?t?, tak u ka?dého z hrá?? a jako 39 letý dostal mo?nost rozhodovat jeho druhé snooker finále v Crucible.

Verhaas, který m?l na starost utkání v roce 2003 mezi Markem Williamsem a Kenem Dohertym ?ekl BBC sportu, ?e se nem??e do?kat a? vstoupí v sobotu do divadelní areny k zápasu finále. "Jsem extrémn? nabuzený", ?ekl. "Rozhodovat sv?tové finále je pro m? vrchol kariéry. Ale je to mé druhé finále a vím co mohu o?ekávat. Moji první zku?enost jsem si opravdu u?íval a nebyl nervózní, a?koli adrenalin se mi pumpoval, proto?e si uv?domíte, jaká je to p?íle?itost." Snooker je v Nizozemí n?kolik let velice populární, ov?em Nizozemci musejí je?t? vyprodukovat n?jakého hrá?e sv?tové t?ídy. Navzdory tomu byl Verhaas v?dy odhodlaný vydobít si místo na sv?tové scén? jako rozhod?í.

"To byla ?ance na za?átek soudcování", osv?tlil. " v roce 1989 jeden z mých nejlep?ích p?átel otev?el snookerový klub v Rotterdamu a já jsem za?al s vracením koulí p?i finále s jeho konkurencí. Anglický rozhod?í Michael Clarke si zvykl chodit k nám na turnaje. U?il m? spletité detaily hry. Ud?lal jsem zkou?ky a tak za?al m? vzestup k vrcholu. Za?al jsem dohlí?et na amatérské zápasy, ale obdivoval jsem ?pi?kové rozhod?í jako Len Ganley, John Street, John Williams a Alan Chamberlain a cht?l se dostat tam kde byli oni. Byli v televizi a s velkými celebritami v 80. a 90. letech. Jsem ?ťastný, ?e jsem dosáhl svých ambicí, ale pracoval jsem velice tvrd?, ne? jsem se dostal tam kde jsem."

Ti kdo znají Verhaase, ?íkají, ?e má a? h?í?ný smysl pro humor, a?koli on sám je v zápasech velice vá?ný. "M?l jsem n?kolik trapných moment?. Zastavil jsem jednou hru po 15 minutách, proto?e jsem za?al dostávat záchvat smíchu. Nemohl jsem to zastavit," vzpomíná Verhaas. "Bylo to v Thajsku. Tony Drago hrál proti hrá?i s divokou kartou z Malajsie. Malajský hrá? vydával r?zné t?lesné zvuky a já vyprskl a slzy se mi hnaly po obli?eji. Doufám ?e u? se to nikdy nestane, ale bylo to legra?ní.

Lidé se ho ?asto ptají kdy skon?í v UK a Irsku, ale kdy? se vrací do Holandska, je to pro n?j úpln? rozdílný zá?itek. "Lidé nev?dí, co doma d?lám. V Holandsku ?iju tajn?stká?ský a uzav?ený ?ivot.

Jan Verhaas

Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.