Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Mistrovství sv?ta ve snookeru 2006 - The Crucible Theatre, Sheffield - ?tvrtfinále

Milan Reinberk - Snooker blog - 27. 04. 2006

888.com World Snooker Championship 2006, Sheffield
P?eji dobrý a pokud mo?no nede?tivý den. Venku se nám to, alespo? dnes, op?t n?jak mra?í a aprílové po?así nám o sob? dává zase v?d?t a tak se pokusím zlep?it vám i sob? náladu dal?ím pozastavením se u "Mistrovství sv?tového snookeru 2006", tentokrát s informacemi a post?ehy z práv? skon?ených ?tvrtfinálových boj?.

Peter Ebdon 13-7 Shaun Murphy

116-11 (116 break), 101-25, 58-44, 76-8, 65-60, 71-26, 96-0, 1-75, 74-0, 29-77, 16-68, 4-83, 90-12, 1-83, 0-131, (113 break), 65-6, 112-0 (112 break), 86-0, 17-48, 79-28

Jako prvním za?nu zápasem mezi ú?adujícím sv?tovým ?ampionem z lo?ského roku Shaunem Murphym a 35letým hrá?em, sou?asnou provizorní jedenáctkou ?ijící momentáln? v Dubaji Peter Ebdonem. Ten je prý ?adou ?eských divák? a fand? snookeru p?ezdíván "Psycho", to pro tu svou kamenou tvá? pokerového hrá?e, na které se nepohne b?hem zápasu pomalu ani jediný sval, se mohl vít?zstvím posunout zase o kus blí?e zisku titulu. Titul získal ji? v roce 2002 a je spolu s Ronnie O'Sullivanem pova?ován za jednoho z velkých favorit?. Shaun Murphy naopak mohl pokra?ovat v jízd? ?ampionátem za obhajobou svého titulu, ?ím? by se stal prvním hrá?em v historiim který sv?j titul obhájil. Takový kousek se nepovedl ani takovým velikán?m jakými jsou Steve Davis ?i Stephen Hendry a to je u? po?ádná motivace.

A jak vlastn? samotný zápas probíhal?

Peter Ebdon, mimochodem i velký fanda pokeru a psychologie za?al toto utkání opravdu ve velkém stylu a Murphy se nesta?il divit co se to d?je. Hned v prvním framu nahrál Ebdon break 116 bod? proti 11 bod?m Murphyho, jen?e to nebylo zdaleka v?e, a Ebdon pro sebe uhrál fantasticky i dal?ích 6 fram? a vedl 7:0. Tímto kouskem, myslím, rozhodl o svém postupu do semifinále. Murphy se ale ur?it? vzdát necht?l a pokusil se v pr?b?hu zápasu t?emi framy v ?ad? je?t? zdramatizovat výsledek, ale blí?e jak na 3 framy (9:6) se ji? nedostal. Za zmínku stojí jeho break 113 bod? v 15.framu, ale Ebdon poté získal dal?í 3 framy pro sebe, kde byl velice blízko náb?hu 147 bod?. Chyba na poslední ?ervené kouli, kterou netrefil do "zelené kapsy", v?ak znamenala "pouze" break 112 bod?. Ebdon tedy postupuje po ukázce vynikajícího snookeru do semifinále a Murphy si musí po?kat zase na dal?í mistrovství.

Po skon?ení zápasu sklidil Murphy p?i odchodu mohutný potlesk za sv?j výkon a hlavn? potlesk i od Petera Ebdona, který Murphymu ?ekl, jak si vá?í v?eho co b?hem roku svého kralování ud?lal pro kule?ník a jeho propagaci. Zopakoval to i na tiskové konferenci, kdy ?ekl, ?e Murphy odvedl za posledních 12 m?síc? vyjíme?nou práci a v?noval pro snooker a kule?ník obecn? plno svého ?asu v radiích a kule?níkových po?adech, co? by plno jiných hrá?? neud?lalo. Na dotazy o svých ?ancích na vít?zství Ebdon odpov?d?l, ?e pracoval v treninku piln? a ur?it? ?anci na titul má, ale Marco Fu (soupe? v semifinále) zahrál proti Kenu Dohertym výborn?. Murphy se nechal sly?et, ?e bylo ú?asné jak ho lidé vyprovodili od stolu s takovým potleskem a dodal, ?e se ur?it? p?í?tí rok vrátí. Sou?asn? ozna?il Ebdona za svého nejv?t?ího favorita na titul. P?ipustil v?ak, ?e je z porá?ky zklamaný, proto?e letos p?i?el turnaj vyhrát a cítil se siln?j?í ne? loni. Mo?ná byla prohra zp?sobena tím, ?e spolu s povinnostmi mistra sv?ta musel omezit sv?j ?as na trénink a netrénoval 5-6 hodin denn? jak byl zvyklý.

Mark Williams 11-13 Ronnie O'Sullivan

0-90 (90), 94-0 (94), 64-56, 68-0 (67), 2-60, 73-4 (68), 11-85 (55), 19-89 (79), 42-70 (56), 1-72 (72), 12-68 (68), 77-0, 8-109 (109), 116-4 (74), 0-95 (95), 1-85 (70), 65-55 (O'Sullivan 55), 63-4, 59-66, 67-11, 85-8 (78), 58-17, 37-90 (90), 18-62

Tento zápas dvounásobných mistr? sv?ta byl opravdovým tahákem a nejv?t?í událostí ze v?ech ?tvrtfinálových zápas?. O'Sullivan vyhrál tituly v roce 2001 a 2004, zatímco Williams se radoval v roce 2000 a 2003. ?ekala se urputná a vyrovnaná bitva, co? se také nakonec potvrdilo a celý zápas rozhodla a? chyba welského rodáka Marka Williamse ve 23.framu. Utkání hrané na 13 vít?zných zápas? se tedy rozhodlo a? v samém záv?ru po mohutném dotahování skore od Marka Williamse.

Zápas nabral od samého za?átku ty nejvy??í obrátky a Ronnie se ujal vedení, kdy? uhrál první frame s náb?hem 90 bod? a vypadalo to ?e se náramn? rozjel, kdy? nepustil Williamse ke stolu. O to krásn?j?í byla ta skute?nost, ?e to samé oplatil ve druhém framu Williams O'Sullivanovi a nahrál náb?h 94, kdy ho jenom chybi?ka v záv?ru d?lila od zisku breaku p?es 120 bod?. Toto pro za?átek více pomohlo Markovi a uhrál i dal?í 2 framy. O kvalitách obou hrá?? sv?d?í i fakt, ?e jen v 8 framech z celkových 24 se hrá??m nepoda?il náb?h p?es 55 bod?, co? je alespo? pro m? výkon hodný opravdových mistr?. Williams vedl po ?esti framech 4:2, ale op?t se potvrdilo, pro? je Ronnie pova?ován za jednoho z nejv?t?ích talent? snookeru a dokázal 5 framy v ?ad? oto?it vývoj na 4:7, kde uhrál poka?dé náb?h p?es 50 bod? (55, 79, 56, 72 a 68). Poté se hrá?i st?ídali ve vít?zných framech a musím podotknout, ?e co frame, to nádherná ukázka dynamiky, rychlosti a snookerového um?ní, ?emu? napovídají i dosa?ené breaky. Jeden ?as byla statistika rychlosti hry u obou hrá?? n?co kolem 15 vte?in na strk, ?o? je ú?asné. Stav je tedy 6:10. V tuto chvíli sta?ilo O'Sullivanovi vyhrát pouhé 3 framy a postup do semifinále byl zpe?et?n, ale Williams necht?l pustit soupe?e tak lacino a po?ádn? toto ?tvrtfinále zdramatizoval. Nejprve uhrál dva framy v ?ad?, ale Ronniemu se poda?ilo op?t odsko?it na stav 8:11. Poté Mark ale zmobilizoval v?echny síly a t?emi framy v ?ad? vyrovnal stav na 11:11. Byl v tu chvíli fantasticky rozjetý a následujícího framu vstoupil opravdu skvostn?. Vypadalo to, ?e ho nem??e nic zastavit v zisku 23. framu a byl by kousek od vít?zství, ale p?i?la chyba. Chyba po odehrání 37 bod? a ke stolu se dostal O'Sullivan. A zde se potvrdilo to, co je známou pravdou, ?e pokud má Ronnie formu a dostane se ke stolu, t??ko u? soupe?e k n??emu pustí. Náb?hem 90 bod? excelentn? sklidil st?l, ujal se vedení 11:12 a to vít?zn? podtrhl i v posledním framu a postoupil do semifinále.

Po zápase k tomu Williams ?ekl, ?e byl rozjetý a mohl jít za stavu 11:11 do vedení, ale O'Sullivan skv?le sklidil st?l po nechané jedné ?ervené po chybce Marka. Ronnie naopak ?ekl o svém soupe?i, ?e je to nejtvrd?í soupe? s jakým kdy hrál. Mistrovství dále ozna?il za výborný svátek snookeru, z jeho? pr?b?hu je velice vzru?ený a ?e chce i v dal?ích zápasech podávat 100% výkon.

Ken Doherty 10-13 Marco Fu

83-38, 94-0, 32-91 (68), 28-85, 53-62, 63-71, 1-126 (121), 69-1, 12-102 (53), 89-18 (76), 80-40 (60), 104 -28 (59), 68-45, 61-50, 14-86 (57), 0-134 (110), 79-9 (74), 0-135 (135), 79-67 (Fu 67), 57-68, 40-75, 30-67 (60), 4-75 (75)

Dal?ím zápasem byl souboj mezi 36letým rodákem z Dublinu a mistrem sv?ta z roku 1997 Kenem Dohertym a vynikajícím asijským hrá?em, který je sice na 41.míst? provizorního ?eb?í?ku, ale svými výkony u? mnohokrát p?esv?d?il co je za hrá?e, Marcem Fu. Ur?it? myslím, ?e v?t?ím favoritem byl Ken Doherty, momentáln? t?etí na sv?t?, ale ti kdo se o snooker zajímají, ur?it? v?dí, ?e to proti Marcovi Fu nemusí nic znamenat. Marco Fu v leto?ní sezon? trénuje pod vedením Terry Griffithse a jak sám ?ekl, pod jeho vedením ?la jeho hra ohromn? nahoru a na?el opravdový zájem hrát. Pracuje velice tvrd? a vyplácí se to.

Zápas za?al podle o?ekávání vít?zstvím Dohertyho ve dvou framech a vedením 2:0. Ov?em poté za?al ú?adovat asijský hrá? a po vzoru neohro?ených samuraj? získal p?t fram? v ?ad? a oto?il tedy stav na 2:5, kdy? v sedmém framu zahrál break 121 bod?. O to v?t?í bylo poté p?ekvapení a pro nezaujaté fanou?ky i radost z dramatizujícího se boje, kdy? Ken Doherty oto?il tento zápas na 8:6. Ov?em jak je známo samurajové nikdy neutíkali z boje a ani to Marco neud?lal a op?t vyrovnal, ale Kenovi se op?t poda?ilo odsko?it soupe?i na 10:9. Za zmínku tu stojí náb?h Marca Fu, který m?l hodnotu 135 bod?. Ov?em jak jsme mohli vid?t ve filmu Poslední samuraj, v?dy se bojovalo do posledního mu?e a i zde bojoval Marco Fu do poslední koule a ?ty?mi framy v ?ad? zasadil soupe?i kone?nou a smrtící ránu.

Po zápase Fu ?ekl, ?e se mu poda?ilo udr?et trp?livost a soust?ed?ní a? do konce a to mu pomohlo k tomuto ú?asnému vít?zství. Sám ?ekl, ?e se na mistrovství p?ijel jen t??it ze hry, ale prý byl pro n?j inspirací úsp?ch Dinga Junhui (jsou mimochodem velcí p?átelé) na UK Championship a chce být sou?ástí úsp?chu asijských hrá?? na snookerové scén?. Díky tomu je na asijském kontinentu snooker na stoupající vln? popularity. Doherty je naopak zklamaný, ale ?ekl, ?e si ur?it? nem??e na nic st??ovat, své ?ance v zápase m?l, ale prý nezahrál tak dob?e, jako proti Matthew Stevensonovi. Sezona pro n?j tedy kon?í a je na ?ase si dop?át dovolenou; prý v Indii.

Graeme Dott 13-12 Neil Robertson

53-78, 58-53, 77-4, 76-45, 73-15, 8-73, 4-132 (109 break), 69-39, 87-4, 64-48, 90-32, 12-70, 82-5, 58-72, 68-62, 7-64, 0-68, 60-10, 0-106 (106 break), 72-33, 1-74, 56-67, 0-111 (103 break), 14-63, 60-48

A posledním zápasem, který se nám ve ?tvrtfinále odehrál byl skotsko-australský souboj Graeme Dott versus mladík Neil Robertson. Tento levák z Melbourne zde na mistrovství ukazuje, ?e je nutno s ním po?ítat a ?e kule?ník který hraje by mohl v p?ístích letech výrazn? promlouvat do po?adí turnaj?. U? i pohled do ?eb?í?ku nám ukazuje jak tento zápas mohl být vyrovnaný. Dott je na 12.míst? a Robertson na 13. míst?.

Zápas to byl zde velice zajímavý, slibující konfrontaci Dottovského zp?sobu hry s precizními strky a jistotami a hry mladého talentu snookeru Robertsona. Zápas za?al asi podle p?edpoklad? v?t?iny. Po prvním prohraném framu ú?adoval Dott a? do stavu 4:1. Poté se ale dostal ke slovu Robertson a hned bylo u stolu ?ivo. Dv?ma framy sní?il na 4:3, ale to bylo z jeho strany na dlouhou dobu bohu?el v?e. Dott toti? dokázal uhrát 4 framy v ?ad? a utekl soupe?i a? na stav 8:3. Poté následovala pasá?, kdy se oba supe?i p?etahovali o framy a skore se zastavilo na 12:8. Dottovi zbýval jeden jediný frame k vít?zství a nikdo by v tutu chvíli na Robertsona asi nevsadil ani zlámanou gre?li, ale stalo se TO ? Robertson ?ty?mi framy v ?ad? vyrovnává na 12:12, mezi tím si dovolí i break 103 bod? a je to po 109 a 106 bodech jeho t?etí century break. Tak?e nastává divácky nejatraktivn?j?í situace rozhodujícího framu, kde se m??e stát opravdu cokoli, ale Dott uplatnil mo?ná i svoje zku?enosti a po boji v posledním framu zvít?zil nakonec o 12 bod?.

 

Ka?dý kdo vid?l ?tvrtfinálové zápasy mi ur?it? dosv?d?í, ?e na ka?dém zápase bylo k vid?ní mnoho obrat?, dramatických situací, snookerového um?ní a ?ťastných konc?.

Výsledky prvního a druhého kola si m??ete prohlédnout zde.

T??ím se na dal?í setkání u semifinále ?


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.