Super Svět / phpRS
Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout (Ernest Hemingway)


sipka  Hlavní menu

te?ka Hlavní stránka
te?ka Seznam rubrik
te?ka Download
te?ka Weblinks / Odkazy
te?ka Ankety
te?ka TOP 30
te?ka MySQL

te?ka phpRS: dokumentace
te?ka phpRS: community web
te?ka phpRS: fórum
te?ka phpRS: Gallery

te?ka Snooker blog

te?ka Redak?ní stránka
te?ka Roz?í?ené vyhledávání
te?ka Personalizace

te?ka Reklama
te?ka Inzerujte u nás!

sipka  Seznam rubrik


sipka  ZONER software, s.r.o.

ZONER software, s. r. o.
ZONER software, s. r. o. je oficiální partner phpRS projektu.

sipka  Vyhledávání


Hledej
v Super Sv?t?!


Opus Dei

sipka  Doporu?ujeme


phpRS gallery

phpRS plug-iny, dopl?ky

phpRS: community web

sipka  Kalendá?

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

sipka  Reklama

Tane?ní orchestr Milana Reinberka a hudební skupina GARANT

www stránky
Tel.: +420 775 931 666

sipka  Reklama


sipka  Super Sv?t


Ikona ?asopisu Super Sv?t

ISSN 1213-3728

Copyright
Ji?í Luká?, 1998-2007


REDAKCE
Ji?í Luká? - ?éfredaktor

Redak?ní stránka

RSS | Atom

sipka  Ikony


PaBi3.com

Seznamka

TOPlist

Mistrovství sv?ta ve snookeru 2006 - The Crucible Theatre, Sheffield - 1. a 2. kolo

Milan Reinberk - Snooker blog - 25. 04. 2006

888.com World Snooker Championship 2006, Sheffield
Zdravím v?echny fanou?ky kule?níkových her, ale p?edev?ím ty, kte?í se zajímají o velice zajímavou hru s patnácti ?ervenými a ?esti barevnými koulemi zvanou SNOOKER.

Jist? jste v?ichni ji? zaznamenali, ?e nám op?t za?alo v?emi o?ekávané Mistrovství sv?ta snookeru 2006, které se odehrává v anglickém Sheffieldu. V dob? psaní tohoto ?lánku ji? vypukly v Crucible Theatre ?tvrtfinálové boje a já se zde tedy trochu pozastavím nad úvodními dv?ma koly snooker mistrovství.

Mistrovský titul z lo?ska obhajuje Shaun Murphy, který ve finále 2005 zvít?zil nad Matthew Stevensem 18:16 a stal se myslím celkem p?ekvapivým vít?zem, kdy? na své cest?  vy?adil jména jako John Higgins, Steve Davis ?i Peter Ebdon. Letos byl ale jako obhajující vít?z nasazen p?ímo do prvního kola s dal?ími patnácti hrá?i, kte?í se stabiln? dr?í mezi nejlep?í ?estnáctkou sv?tového snookeru. Ostatní hrá?i se museli poprat o ú?ast v tradi?ní kvalifikaci, ze které sem postoupilo n?kolik zajímavých jmen, jako David Gray, Marco Fu, Nigel Bond, Neil Robertson, Mark Selby ?i Ryan Day a dal?í, kte?í se p?edvedli v prvním kole jako více ne? rovnocenní soupe?i sv?tové ?estnáctce, co? vyústilo i v n?kolik velice zajímavých výsledk?.

První kolo, best of 19 ( na 10 vít?zných)

Shaun Murphy 10:4 James Wattana
Steve Davis 10:4 Andy Hicks
Jimmy White 5:10 David Gray
Peter Ebdon 10:8 Michael Holt
Matthew Stevens 10:5 Joe Swail
Ken Doherty 10:1 Barry Hawkins
Alan McManus 3:10 Marco Fu
Stephen Meguire 10:6 Mark King
Stephen Hendry 9:10 Nigel Bond
Graeme Dott 10:3 John Parrott
Stephen Lee 10:8 Allister Carter
Paul Hunter 5:10 Neil Robertson
John Higgins 4:10 Mark Selb
Mark Williams 10:1 Antony Hamilton
Joe Perry 3:10 Ryan Day
Ronnie O'Sullivan 10:4 Dave Harrold

Velkým p?ekvapením v prvním kole bylo vy?azení provizorní sv?tové jedni?ky Stephena Hendryho, který nakonec prohrál po urputném boji do posledního framu s Nigel Bondem 9:10 a také vy?azení Johna Higginse, toho ?asu provizorní sv?tové dvojky, s Markem Selbym 4:10. Za zmínku stojí i prohra Jimmyho Whitea s Davidem Grayem v pom?ru 5:10. Celkem se tedy po prvním kole radovalo z nasazené ?estnáctky hrá?? z postupu do druhého kole deset. Vyzdvihnout by se dala ji? tradi?n? rychlá, p?esná a nekompromisní hra Ronnieho O'Sullivana, který zahrál 3 stovkové náb?hy a ujal se vedení v tabulce nejv?t?ích náb?h? s náb?hem 139 bod?. Dal?í krásná snookerová podívaná byla v podání Kena Dohertyho ?i Graema Dotta.

A jsme u druhého kola ...

Zde se ji? zvednul po?et fram?, na které se hraje o ?est, tedy "best of 25" (na 13 vít?zných). Utvo?ilo se zde osm velice zajímavých dvojic postupujících z prvního kola a takté?, ani zde, nebyla nouze o zajímavou podívanou i zajímavé výsledky.

Druhé kolo, best of 25 ( na 13vít?zných)

Shaun Murphy 13:7 Steve Davis
David Gray 2:13 Peter Ebdon
Matthew Stevens 8:13 Ken Doherty
Marco Fu 13:4 Stephen Maguire
Nigel Bond 9:13 Graeme Dott
Stehen Lee 9:13 Neil Robertson
Mark Selby 8:13 Mark Williams
Ryan Day 10:13 Ronnie O'Sullicvan

Ve druhém kole se zrodilo n?kolik, ?ekl bych, ne?ekaných výsledk? a prohra favorit?. Nap?íklad ?erný k?? turnaje Marco Fu, si poradil celkem hladce se Stephenem Maguirem 13:4 a Stephen Lee ne?ekan? prohrál s Neilem Robertsonem 9:13, který zde hraje výborn? a postup do ?tvrtfinále si ur?it? zaslou?í. Zmíním se zde jen o náb?hu Stephena Lee, který byl 135 bod?. Ov?em i dal?ím hrá??m se povedly vysoké náb?hy a zápisy do tabulky "century break", neboli stovkových break? a vy??ích. Uvedu zde jen ty nejvy??í. V zápase Selby x Williams zahrál Selby náb?h 122 ve 14.framu a Williams mu to oplatil hned v 15.framu, kde zahrál 137. V zápase Day x O'Sullivan se Ronniemu povedlo zahrát je?t? o bodík víc ne? byl jeho maximální dosavadní náb?h a upevnil si pozici v ?ele stovkových náb?h? s ?íslem 140 bod?.

Z prvních dvou kol je to zatím v?e, t??ím se s vámi na dal?í post?ehy a zajímavosti ze ?tvrtfinále ...


Celý článek | Zpět | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

sipka  ?tená?i

Neznámý čtenář

sipka  Novinky

31.12.2008: ?ťastný nový rok
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému a ?tená?i Super Sv?ta, p?ejeme Vám do nového roku 2009 hodn? zdraví, ?t?stí a pracovních úsp?ch?.

30.10.2008: Dal?í vývoj phpRS systému
Vá?ení u?ivatelé phpRS systému, jak jste si ji? ur?it? v?imli, tento rok bohu?el nebyl pro vývoj phpRS systému vlídný, co? se p?edev?ím projevilo na pozastavení (zdr?ení) vývoje nové trojkové verze. Hlavní p?í?inou je nedostatek volného, který si ka?dý vývoj ?ádá.

Rád bych v?ak zd?raznil, ?e tento stav rozhodn? neznamená zánik phpRS projektu a pevn? v??ím, ?e se ji? brzy budeme spole?n? radovat z nové verze.

30.06.2008: phpRS anketa 2008
Start leto?ního 5. ro?níku Ankety o nejlep?í phpRS web roku 2008 se odkládá na zá?í. Mezi hlavní d?vody pat?í aktuální nedostatek volného ?asu a dlouhodob? pozorovný zájem o zm?nu termínu na mimo-prázdninový ?as. D?kujeme za pochopení.

sipka  Personalizace

U?ivatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového ?tená?e!
Upravit existující ú?et!


sipka  P?ehled funkcí phpRS

Stru?ný a p?ehledný seznam základních funkcí phpRS systému najdete zde.

sipka  Pou?íváte phpRS ???

Výzva pro v?echny u?ivatele redak?ního systému phpRS: "Zaregistrujte se v Seznamu webových server? vyu?ívajících redak?ních systém phpRS" a dejte tak najevo, ?e phpRS je dobrá volba!

sipka  Reklama

Tuning - novinky ze sv?ta tuningu na jednom míst?.
Rally - rozcestník s aktuálními ?lánky z ?eských a slovenských web? o rally.
Avon - dekorativní a pleťová kosmetika.
Tuning samolepky a komunitní tuning web.
LCD televize a dal?í elektronika a bílá technika.
Koupelnový nábytek od p?edního ?eského výrobce.
Projekty rodinných dom? - katalog projekt?.
Rodinné domy na klí? a adresá? stavebních firem.
Na?emimi - bazar a aukce oble?ení a hra?ek na miminka a d?ti

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.